Till innehåll

Förbered

Här får ni stöd för att förbereda er verksamhet för att utveckla arbetet mot rasism och ojämlikhet.

En viktig förutsättning för att förändrings- och förbättringsarbete ska få genomslag och leda till måluppfyllelse, är att arbetet är väl förankrat i ledning och styrning. På så vis kan arbetet integreras och genomföras i ordinarie processer och planering av kärnverksamheten. Det behövs också en ändamålsenlig organisering och samordning av arbetet, och resurser och kompetenser behöver säkerställas.

Följande faktorer har betydelse för ett framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete:

Mallar och checklistor

Innehållet är under utveckling. Här erbjuds stödmallar och ifyllbar pdf m.m.