Till innehåll

Följ upp och lär

Uppföljning och lärande är en förutsättning för ett hållbart förändrings- och förbättringsarbete. Här får ni stöd för att undersöka om er verksamhet bidrar till att motverka problem med ojämlikhet och rasism genom att följa upp utvecklingen av kärnverksamheten i relation till de mål som ni har satt upp.

Ekonomistyrningsverkets webbplats kan du läsa mer om effekter och utfall.

Så här har andra gjort

Innehållet är under utveckling. Här kommer det ligga exempel.