Till innehåll

Bilder

Tyck till om bilder som tas fram för vägledningen!

Bild 1 "Folk":

Bild 2 "Buss 1":

Illustration av en buss vars tre dörrar är formade som trianglar. Utanför bussen står tre personer som på varsitt objekt som är format som en triangel. en cirkel och en kvadrat.

Illustration: Linnea Blixt

Bild 3 "Buss 2":

Illustration av en buss vars tre dörrar är formade som en kvadrat, en cirkel och en triangel. Utanför bussen står tre personer som bär på former som passar för att komma in genom dörrarna.

Illustration: Linnea Blixt

Bild 4 "Analysera":

Illustration: Linnea Blixt

Bild 5 "Prioritera":

Illustration: Linnea Blixt

Bild 6 "Equality":

Illustration: Linnea Blixt