Till innehåll

Vägledning för arbete mot rasism

Det här är en vägledning för att utveckla ett systematiskt arbete mot rasism inom offentlig verksamhet. Den ger konkret stöd för att göra förändringar på styr- och ledningsnivå som bidrar till att främja jämlikhet. Detta ligger i linje med det ansvar som offentliga aktörer har att motverka rasism och säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och efterlevs. Vägledningen går bra att kombinera med annat jämlikhetsarbete inom exempelvis hbtqi-rättigheter, barnrätt, funktionsrätt eller jämställdhet.

För vem?

Vägledningen vänder sig till chefer, strateger och andra funktioner som är involverade i styrprocesser och arbetar med målformulering, verksamhetsplanering, analys och uppföljning eller liknande. Den kan användas i alla typer av offentliga verksamheter och anpassas till ert ordinarie arbete med planering och uppföljning.

Kom igång med vägledningen

  Förbered

   Identifiera ojämlikhet

    Planera åtgärder

     Följ upp och lär

      Fyll på med kunskap om rasism och jämlikhet

      Om vägledningen

      Vägledningen är framtagen av Forum för levande historia under 2023 och 2024 som en del av ett regeringsuppdrag (A2022/00643) att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism i offentliga verksamheter. Den bygger på underlag från bland annat Ekonomistyrningsverket, Huddinge kommun, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm, Statistikmyndigheten SCB och Sveriges kommuner och regioner.

      Samtliga illustrationer i vägledningen är skapade av Linnea Blixt på uppdrag av Forum för levande historia.