Till innehåll

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

En självstudiekurs för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region (för dig som arbetar inom skolan erbjuder vi andra mer specialiserade fortbildningar). Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

Ett kollage med spelpjäser och illustrationer.

Innehåll och upplägg

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Fortbildningen består av tre delar där kunskap varvas med reflektionsfrågor. Varje del innehåller utbildningsfilm, faktatexter, ett ljuddrama om en bemötandesituation och reflektionsövningar.

Fortbildningen tar cirka 3-5 timmar i sin helhet. Den är kostnadsfri och kan genomföras när som helst – när du har tid.

Fortbildningens olika delar

  Del 1: Rasismens historia

  Del 1 fokuserar på rasismens historia, rasism som begrepp och bemötandesituationer idag.

   Del 2: Rasismen idag

   Del 2 fokuserar på samhällsstrukturer, rasism i vardagen och lagstiftning som ska skydda mot diskriminering och hatbrott.

    Del 3: Likvärdigt bemötande

    Del 3 fokuserar på hur du kan främja likvärdigt bemötande för alla invånare. Fokus är på det som kan hända före, under och efter möten med allmänheten.

    Relaterat

     Rasism

     Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

      Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

      Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

       Podden Prata rasism

       Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.