Till innehåll

Kan vi prata om rasism?

Fortbildning om rasism för anställda i offentlig sektor.

Är ni en grupp på din arbetsplats som vill ha mer kunskap om rasism?

Forum för levande historia genomför på uppdrag av regeringen fortbildningar om rasism och likvärdigt bemötande för yrkesgrupper inom offentlig sektor. Fortbildningen vänder sig till anställda inom myndighet, region och kommun (dock ej anställda inom utbildningsområdet, för vilka vi erbjuder andra fortbildningar).

Exempel på yrkesgrupper som tagit del av fortbildningen är poliser, soci­alsekreterare, åklagare och kommunanställda inom olika förvaltningar.

Innehåll och upplägg

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Fokus läggs på ansvaret att som offentliganställd arbeta mot rasism och för invånares rätt till likvärdigt bemötande i mötet med offentlig verksamhet.

Under fortbildningen varvas kunskapspass med dialog och samtalsövningar. Fortbildningen kan anpassas till deltagarnas yrkesvardag genom case.

För att fortbildning­en ska leda till långsiktiga verksamhetseffekter är det eftersträvansvärt att den ingår i ett arbete för verksamhetsutveckling, samt att chef eller ansvarig för detta deltar vid fortbildningen. 

Fortbildningen hålls under en halvdag eller heldag, digitalt eller fysiskt. Minsta antal deltagare per fortbildningstillfälle är 25 per­soner. Forum för levande historia står för samtliga kostnader avseende utbildare och ni står för samordning av deltagare. Vid en fortbildning på plats hos er står ni för resa och logi för utbildare samt lokal och eventuell kost vid fortbildningstillfället.

Anmälan

Våra fortbildningar är efterfrågade. Här anmäler du intresse för fortbildning under våren 2024.

Intresseanmälningar där det finns en tydlig koppling till ett arbete för verksamhetsutveckling prioriteras.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via mejl till fortbildning@levandehistoria.se.
Fotograf för bilden högst upp på sidan: Maja Brand

Relaterat

  Fakta om rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Podden Prata rasism

   Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.

    Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

    Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.