Till innehåll

Kunskapstest och avslutning

Avsnitt 8 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. I kursens avslutande del är det dags att testa dina kunskaper och reflektera över vad du lärt dig.

Du har snart genomfört alla avsnitt i webbfortbildningen. Nu är det dags att reflektera över vad du har lärt dig och hur du vill använda kunskapen i ditt arbete.

Reflektera över vad du lärt dig

 • Vad tar du med dig från webbfortbildningen? Är någon del särskilt relevant i din yrkesroll?
 • Vad gör du redan i dag för att ge ett likvärdigt bemötande till alla invånare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Finns det något du kan utveckla?
 • Vad behövs för att du ska kunna säkerställa ett likvärdigt bemötande i framtiden?

Vill du testa dina kunskaper?

Kommer du ihåg det viktigaste från webbfortbildningen? Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna nedan.

Vilket av följande påståenden beskriver inte ett likvärdigt bemötande?

 1. Ett bemötande som är samma för alla.
 2. Ett bemötande som är anpassat efter individen.
 3. Ett bemötande som är lika bra för alla.

Hur kan heteronormativitet påverka hur vi bemöter andra människor?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Vi antar att de människor vi möter är heterosexuella och cispersoner, tills de eventuellt säger något annat.
 2. Vi antar att de människor vi möter är homosexuella och transpersoner, tills de eventuellt säger något annat
 3. Vi ser det som bättre och mer normalt att människor lever i heterosexuella relationer med barn än att de lever på annat sätt.

Om du möter en invånare som är född på 1950-talet, vad av följande skulle personen kunna ha varit med om?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Blivit gripen av polis under ett sexuellt möte med en person av samma kön.
 2. Blivit bemött av vård eller socialtjänst som en psykiskt sjuk person, efter att ha varit förälskad i både män och kvinnor.
 3. Fått sparken från sitt arbete för att den är transperson, utan att det räknas som olaglig diskriminering.

Vilket påstående om hbtqi-personers levnadsvillkor och rättigheter stämmer?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Hbtqi-personer har i dag i stort sett samma formella rättigheter som andra, men det är vanligare att hbtqi-personer mår dåligt och har sämre levnadsvillkor.
 2. Hbtqi-personer har i stort sett samma levnadsvillkor och hälsa som andra, men däremot inte samma formella rättigheter.
 3. Hbtqi-personer har sämre levnadsvillkor och hälsa än andra, och har dessutom inte samma formella rättigheter.

Varför är det vanligare att hbtqi-personer mår psykiskt dåligt, än befolkningen i genomsnitt?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Att ha en hbtqi-identitet är jobbigt för de flesta.
 2. Negativt bemötande från omgivningen skapar psykisk ohälsa.
 3. Det finns ingen kunskap om vad hbtqi-personer behöver för att må bra.

Oftast vet du inte om den du möter är en hbtqi-person eller inte. Hur kan du då göra för att ge ett bra bemötande av hbtqi-personer?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Fråga om personen är hbtqi, så att du kan bemöta den rätt.
 2. Ställ öppna frågor och använd ett inkluderande språk.
 3. Titta på personens utseende eller lyssna på personens röst för att se om den verkar vara normbrytande.
 4. Utgå ifrån att alla du möter kan vara hbtqi-personer.
 5. Använd samma ord som invånaren använder om sig själv och sina relationer.

En invånare besöker dig och har med sig en person i sällskap. Du vill veta vem det är. Vilken av följande frågor är exempel på en så kallad öppen fråga, alltså en fråga som inte antar något om den som svarar?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Är det här din man?
 2. Vilken relation har ni till varandra?
 3. Vad heter din partner?

När kan det vara relevant att fråga en invånare vilket pronomen (hon, hen eller han) den har?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

 1. Det är alltid relevant, kön spelar alltid roll i bemötandet.
 2. Det är aldrig relevant, det är en privat fråga.
 3. När du behöver prata om personen med andra eller ta anteckningar om personen.

Avslutande ord

Nu har du kommit till slutet av kursen och genomgått alla avsnitt. 

Du har fördjupat dig i historiska och nutida exempel på heteronormen och i hbtqi-personers levnadsvillkor. Du har studerat vilka faktorer som kan påverka ditt bemötande och reflekterat över vad som kan hindra och underlätta ett likvärdigt bemötande.

Vi på Forum för levande historia hoppas att innehållet i kursen var intressant för dig och att du fått nya verktyg för att kunna anpassa ditt bemötande efter varje individ du möter. Tack för din uppmärksamhet! 

Nedan finner du en länk till en utvärdering av kursen. Vi ber dig fylla i den som ledning för vårt fortsätta arbete. Dina åsikter är viktiga för oss!

Till utvärderingen (öppnas i nytt fönster)

Till kursens andra delar

  Tillbaka till avsnitt 7

  Avsnitt 7. Exempel på möten med likvärdigt bemötande.

   Till kursens startsida

   Här hittar du alla kursens delar.

   Relaterat

    Upptäck mer kompetensutveckling

    Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

     Fakta om mänskliga rättigheter

     FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.