Till innehåll

Kunskapstest och avslutning

Avsnitt 8 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. I kursens avslutande del är det dags att testa dina kunskaper och reflektera över vad du lärt dig.

Du har snart genomfört alla avsnitt i webbfortbildningen. Nu är det dags att reflektera över vad du har lärt dig och hur du vill använda kunskapen i ditt arbete.

Reflektera över vad du lärt dig

 • Vad tar du med dig från webbfortbildningen? Är någon del särskilt relevant i din yrkesroll?
 • Vad gör du redan i dag för att ge ett likvärdigt bemötande till alla invånare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
 • Finns det något du kan utveckla?
 • Vad behövs för att du ska kunna säkerställa ett likvärdigt bemötande i framtiden?

Vill du testa dina kunskaper?

Kommer du ihåg det viktigaste från webbfortbildningen? Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna nedan.

Vilket av följande påståenden beskriver inte ett likvärdigt bemötande?

Hur kan heteronormativitet påverka hur vi bemöter andra människor?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

Om du möter en invånare som är född på 1950-talet, vad av följande skulle personen kunna ha varit med om?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

Vilket påstående om hbtqi-personers levnadsvillkor och rättigheter stämmer?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

Varför är det vanligare att hbtqi-personer mår psykiskt dåligt, än befolkningen i genomsnitt?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

Oftast vet du inte om den du möter är en hbtqi-person eller inte. Hur kan du då göra för att ge ett bra bemötande av hbtqi-personer?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

En invånare besöker dig och har med sig en person i sällskap. Du vill veta vem det är. Vilken av följande frågor är exempel på en så kallad öppen fråga, alltså en fråga som inte antar något om den som svarar?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

När kan det vara relevant att fråga en invånare vilket pronomen (hon, hen eller han) den har?

Vilket eller vilka svar tror du är rätt?

Avslutande ord

Nu har du kommit till slutet av kursen och genomgått alla avsnitt. 

Du har fördjupat dig i historiska och nutida exempel på heteronormen och i hbtqi-personers levnadsvillkor. Du har studerat vilka faktorer som kan påverka ditt bemötande och reflekterat över vad som kan hindra och underlätta ett likvärdigt bemötande.

Vi på Forum för levande historia hoppas att innehållet i kursen var intressant för dig och att du fått nya verktyg för att kunna anpassa ditt bemötande efter varje individ du möter. Tack för din uppmärksamhet! 

Nedan finner du en länk till en utvärdering av kursen. Vi ber dig fylla i den som ledning för vårt fortsätta arbete. Dina åsikter är viktiga för oss!

Till utvärderingen (öppnas i nytt fönster)

Relaterat

  Till kursens startsida

  Från startsidan hittar du till alla delar av kursen.

   Upptäck mer kompetensutveckling

   Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

    Fakta om hbtqi-fobi

    Hbtqi-fobi är att ogilla personer som inte lever upp till samhällets normer kring kön och sexualitet och att behandla dem dåligt. Hbtqi-fobin har en lång historia och förekommer fortfarande i Sverige och runt om i världen.