Till innehåll

Exempel på bemötande (Polisen)

Avsnitt 2 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. Med exempel på bemötanden som inte är tillräckligt bra.

I det här avsnittet får du ta del av ett exempel på hur bemötande av en invånare kan se ut när det inte är tillräckligt bra. Du får sedan reflektera över vad ett bättre bemötande skulle kunna vara.

Vad är likvärdigt bemötande?

Bemötande kan enklast förklaras som uppträdande mot någon. I den här fortbildningen syftar ordet bemötande på alla former av möten eller dialoger som sker mellan en offentliganställd och en invånare, skriftligt eller muntligt. Bemötandet är likvärdigt när det som karakteriseras som ett gott bemötande i en verksamhet är lika gott för alla invånare, oavsett exempelvis deras kön, ålder, födelseland, hudfärg, religion, funktionalitet eller sexualitet. 

Exempel: Miguel i möte på Polisen

Du ska nu få lyssna på ett ljuddrama som är ett fiktivt möte mellan en polis och en invånare. Mötet är en dramatisering som är baserat på hbtqi-personers berättelser om liknande möten där det har funnits brister i bemötandet.

 • Starta med play-knappen i form av en pil. 
 • Det är ett ljuddrama så bilden ska inte ändras.
Speltid - 5:07

Exempel: Miguel i möte på Polisen

Reflektera efter att ha lyssnat på dramatiseringen

Ta hjälp av frågorna. Anteckna gärna dina tankar.

Reflektionsfrågor

 1. Vilka brister ser du i Henriks bemötande av Miguel? 
 2. Vad tror du att Henriks bemötande kan få för konsekvenser för Miguel?
 3. Henrik avsåg troligen inte att ge Miguel ett bristfälligt bemötande.
  Vilket råd skulle du ge till Henrik, så att hans bemötande kan bli bättre?

När du har reflekterat på egen hand kan du klicka på rubrikerna nedan.
Där får du exempel på hur du kan tänka utifrån varje fråga.

Relaterat

  Till kursens startsida

  Från startsidan hittar du till alla delar av kursen.

   Upptäck mer kompetensutveckling

   Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

    Fakta om hbtqi-fobi

    Hbtqi-fobi är att ogilla personer som inte lever upp till samhällets normer kring kön och sexualitet och att behandla dem dåligt. Hbtqi-fobin har en lång historia och förekommer fortfarande i Sverige och runt om i världen.