Till innehåll

Exempel på bemötande (Polisen)

Avsnitt 2 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. Med exempel på bemötanden som inte är tillräckligt bra.

I det här avsnittet får du ta del av ett exempel på hur bemötande av en invånare kan se ut när det inte är tillräckligt bra. Du får sedan reflektera över vad ett bättre bemötande skulle kunna vara.

Vad är likvärdigt bemötande?

Bemötande kan enklast förklaras som uppträdande mot någon. I den här fortbildningen syftar ordet bemötande på alla former av möten eller dialoger som sker mellan en offentliganställd och en invånare, skriftligt eller muntligt. Bemötandet är likvärdigt när det som karakteriseras som ett gott bemötande i en verksamhet är lika gott för alla invånare, oavsett exempelvis deras kön, ålder, födelseland, hudfärg, religion, funktionalitet eller sexualitet. 

Exempel: Miguel i möte på Polisen

Du ska nu få lyssna på ett ljuddrama som är ett fiktivt möte mellan en polis och en invånare. Mötet är en dramatisering som är baserat på hbtqi-personers berättelser om liknande möten där det har funnits brister i bemötandet.

 • Starta med play-knappen i form av en pil. 
 • Det är ett ljuddrama så bilden ska inte ändras.
Speltid - 5:07

Exempel: Miguel i möte på Polisen

Reflektera efter att ha lyssnat på dramatiseringen

Ta hjälp av frågorna. Anteckna gärna dina tankar.

Reflektionsfrågor

 1. Vilka brister ser du i Henriks bemötande av Miguel? 
 2. Vad tror du att Henriks bemötande kan få för konsekvenser för Miguel?
 3. Henrik avsåg troligen inte att ge Miguel ett bristfälligt bemötande.
  Vilket råd skulle du ge till Henrik, så att hans bemötande kan bli bättre?

När du har reflekterat på egen hand kan du klicka på rubrikerna nedan.
Där får du exempel på hur du kan tänka utifrån varje fråga.

Till kursens andra delar

  Tillbaka till avsnitt 1

  Avsnitt 1. Om varför offentliganställda behöver kunskap om hbtqi är viktigt för att kunna ge ett likvärdigt bemötande.

   Vidare till avsnitt 3

   Om de juridiska ramar som påverkar arbetet med likvärdigt bemötande.

    Till kursens startsida

    Här hittar du alla kursens delar.

    Relaterat

     Upptäck mer kompetensutveckling

     Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

      Fakta om mänskliga rättigheter

      FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.