Till innehåll

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Välkommen till en självstudiekurs för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun.

Introduktion

Välkommen till en självstudiekurs för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun.

Kursen ger kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt och i dag och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du får exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Det är ett samlingsbegrepp för människor som på olika sätt bryter mot normer om sexuell läggning och kön.

Innehåll och upplägg

Kursen består av sju avsnitt och ett kunskapstest, som du ser i boxarna här under. Avsnitten innehåller filmer, ljuddramer om bemötandesituationer samt faktatexter.

Starta kursen med knappen här eller gå direkt till ett avsnitt via boxarna. Fortbildningen tar cirka 90 minuter att göra. Alla avsnitt innehåller reflektionsfrågor och du bestämmer själv hur mycket tid du avsätter för dessa.

Kursen är kostnadsfri och kan genomföras när som helst – när du har tid.

Välj del

Vi rekommenderar att läsa kursens alla delar i ordning, men det fungerar också att bara läsa enskilda avsnitt.

  Avsnitt 1

  Introduktion

   Avsnitt 2

   Exempel på möte med Polisen.

    Avsnitt 3

     Om de juridiska ramar som påverkar arbetet med likvärdigt bemötande.

     Avsnitt 4

     Om viktiga förändringar av hbtqi-personers levnadsvillkor och rättigheter sedan början av 1900-talet till idag.

      Avsnitt 5

      Om levnadsvillkor för hbtqi-personer i dag.

       Avsnitt 6

        Exempel på möte med Försäkringskassan.

        Avsnitt 7

        Likvärdigt bemötande i praktiken

         Avsnitt 8

         Kunskapstest och avslutning

         Relaterat

          Upptäck mer kompetensutveckling

          Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

           Fakta om mänskliga rättigheter

           FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.