Klassrumsövningar om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten


Klassrumsövningarna är kopplade till olika filmklipp och är uppdelade efter land. Sovjetunionen, KinaKambodja och Östtyskland.

Övningarna lyfter sambanden mellan historien och dagens samhälle och tar upp historiebruk, källkritik och demokrati med direkt koppling till skolans styrdokument.

Lärarhandledning till film och övningar

Materialet är anpassat för undervisningen om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter i högstadiet och gymnasiet.

Du som är lärare kan se filmerna i vårt filmrum. Vissa avsnitt är av upphovsrättliga skäl lösenordsskyddade och får endast användas i utbildningssyfte. Lösenord: JAGJOBBARISKOLAN