Lektionsupplägg & övningar

Till materialet HBTQ, NORMER & MAKT har vi samlat några generella övningar om normer. Dessa går att göra fristående från texterna i materialet, men kan med fördel kombineras med personberättelser i de olika avsnitten. Under rutan ”För läraren” i respektive avsnitt rekommenderar vi några av övningarna som passar extra bra till den specifika personberättelsen.

Dessa övningar bör du som lärare noga läsa igenom innan du instruerar eleverna och det är också viktigt att det är du som leder övningen och ser till att avbryta om någon känner obehag.

Om du som lärare vill sätta ihop egna övningar så följer här några av de frågeställningar som behandlas i övningarna och som du kan använda dig av för att formulera egna övningar för klassrummet.

Gör egna övningar

  • Hur skapas normer?
  • Hur och varför upprätthålls normer?
  • När upplever du att du reproducerar/återskapar en norm?
  • Hur och varför kan normer förändras?
  • En och samma norm kan ses som negativ av vissa och positiv av andra. Vad är det som gör att man tycker olika och hur påverkar det a) individen b) samhället?
  • Tror ni att vi i Sverige kan få en samsyn kring normer och ett visst normsystem? Varför/varför inte?
  • Bör vi sträva efter att alla ska ha exakt samma normer? Om ja, vad ser ni för problem med det? Om nej, vad ser vi för problem med det?
  • I Sverige har vi lagar och rättigheter/skyldigheter som förbjuder folk att bli diskriminerade på grund av att vi är olika. Men undersökningar visar (MUCF, Folkhälsoinstitutet m.fl.) att många individer ändå blir kränkta och till och med blir utsatta för våld på grund av sitt utseende, klädval, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religiös- eller politisk tillhörighet. Varför kränker de som inte avviker från normen?
  • Vad kan a) du själv b) samhället göra för att motverka att individers rättigheter begränsas?