Övning: Vem får plats i lådan?

Att kunna resonera kring normer och att stödja varandra i våra olikheter samt ge eleverna större handlingsutrymme.

Gör så här

  1. Se filmen På golvet om maskulinitetsnormer, från materialet Machofabriken*.
  2. Dela ut en låda till varje grupp.
  3. Varje grupp ska bestämma sig för en person som anses ha hög status enligt stereotyper och ideal (anses som bra, cool, snäll, smart, snygg eller liknande). 
  4. Använd post-it lappar och skriv ned egenskaper och kännetecken som den här personen bör ha för att leva upp till idealet. Sätt upp post-it lapparna på lådans sidor.

Samtala om lådan och lapparna

  • Kan de flesta passa in i lådan eller känns den trång?
  • Finns det lappar som säger emot varandra fastän de är på samma låda?
  • Tror du någon kan och orkar leva ett helt liv i en sådan här låda? Kan man överhuvudtaget leva i en låda när alla normer finns som begränsar oss…
  • Hur vi kan hjälpa varandra att våga gå utanför lådan?

Låt grupperna jämföra lådor och prata om vikten av att känna att andra inte gör det svårt för en att gå utanför lådan. Prata om hur vi kan peppa varandra att gå utanför förväntningar.


*Machofabriken är ett utbildningsmaterial om jämställdhet som sätter manlighet i fokus och riktar sig till unga. Materialet består av 17 korta filmer samt en ledarhandledning med interaktiva övningar. Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Unizon. Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Utbildningsmaterialet distribueras av Liber. Läs mer på www.machofabriken.se