Övning: En dag med Johan!

Syfte

Att ge eleverna kunskaper om fördelar och privilegier som personer får när de tillhör normen.

Att synliggöra de vardagliga obekvämligheter som kan uppstå för de som inte helt passar in på samhällets normer, även när omgivningen inte har ont uppsåt.

Att väcka samtal kring normer och dess konsekvenser i vardagen.

Bakgrund

Normen i Sverige idag skulle kunna sammanfattas i den påhittade personen Johan. Han har fått namnet Johan eftersom det finns fler chefer i börsnoterade företag som heter Johan än som är kvinnor i företagens ledningar.

Uppgiften går ut på att vara en person som passar in i den rådande samhällsnormen för en dag – men i ett samhälle där normerna ser annorlunda ut.

Förberedelser

 • Denna övning är ganska omfattande och kräver en del förberedelse för att bedöma realistisk tidsåtgång och att rummet passar (utrymme och möblering) i förhållande till gruppens storlek.
 • Det kräver också att eleverna orkar vänta tills det blir deras tur att vara aktiva vid stationerna.
 • Fyra stationer ska ställas upp i rummet, enligt beskrivningen nedan. Tips! Försök att vara i en lokal med mer utrymme. Tänk på att det kan bli stimmigt med samtal vid fyra stationer i ett litet klassrum.
 • Skriv ut de gula och blå övningskorten nedan till samtliga elever/grupper som ska vara Johan. Behåll en uppsättning själv så att du kan läsa upp beskrivningen för de andra grupperna.
 • Skriv ut stationskorten nedan till respektive station som Johan ska besöka i spelet. Ha en uppsättning själv också.

Övningskort En dag med Johan (pdf)


Gör såhär

 • Dela in klassen i två delar. En del ska vara den påhittade personen Johan och den andra ska vara folk som Johan möter under sin dag.

Instruktioner till Johan

 • De elever som är Johan får gå ut ur klassrummet och invänta att bli inkallade igen.
 • Eleverna ska antingen själva eller i små grupper ”vara” Johan under övningens gång. Läraren avgör uppdelningen. (OBS! Antalet grupper som är Johan påverkar också tidsåtgången, då samtliga ska besöka alla fyra stationer).
 • Med sig får eleverna en lapp som beskriver Johan (gult kort) och en där det står vad Johan ska göra under dagen (blått kort). (Se beskrivning ”Om Johan” längst ner på sidan)

Ingen mer information ges till eleverna som ska vara Johan.

Instruktioner till stationerna

 • Resten av eleverna stannar kvar och delas upp i fyra grupper. Varje grupp ska vara en station som Johan möter på sin dag.
 • Presentera för stationerna vem Johan är (gula rutan).
 • Berätta för eleverna om det samhälle som Johan kommer att möta i deras stationer.
 • Här ser normer lite annorlunda ut än de sammanhang där Johan är van att vara norm. Berätta om vilka normer som gäller utifrån informationen på stationslapparna. (Se beskrivning av stationerna längst ner på sidan).
 • Låt eleverna få läsa på sina stationslappar och själva bestämma vilka roller de vill spela vid sin station.
 • Poängtera för eleverna att de ska vara trevliga mot Johan hela tiden!

Spelets gång

 1. De elever som är Johan får en och en eller i små grupper komma in i klassrummet och påbörja dagen genom att gå till den första stationen, alltså förskolan.
 2. Första gruppen bemöter Johan med frågor och reaktioner enligt sitt instruktionskort.
 3. När första eleven/gruppen har gjort klart första stationen går den vidare till nästa station. Nästa elev/grupp släpps då in i klassrummet för att gå till första stationen.
 4. Elever (Johan) som blir klara med samtliga stationer får antingen stanna i klassrummet och tyst observera och lyssna, eller gå ut ur klassrummet igen och börja reflektera kring övningen (se nedan).
 5. När alla elever har gjort klart alla stationer samlas klassen för ett samtal. 

Efter övningen

Samtala om dessa frågor

 • Hur kändes det att vara Johan för en dag?
 • Hur bemöttes Johan och hur reagerade han på bemötandet?
 • Var det något som var jobbigt trots att alla var trevliga mot varandra?
 • Hur hade det varit för Johan om normerna hade sett ut som de gör i samhället idag?
 • Vilka frågor hade han sluppit? Vad hade han fått för frågor istället? Hade det gått fortare att gå igenom alla stationerna då?
 • Som norm slipper en oftast förklara sig. Hur det kändes att behöva förklara saker hela tiden?

Om ni hinner

Inkludera mera

 • När ni har samtalat kring frågeställningarna ovan får alla gå tillbaka till sina respektive stationer och ta med sig en eller flera Johan.
 • Eleverna ska nu tillsammans komma på en plan för att alla människor ska känna sig inkluderade på respektive station.
 • Vad behöver åtgärdas?
 • Vad i bemötandet måste ändras så att alla med olika bakgrunder känner sig välkomna och inkluderade på ett självklart sätt?

Bilden föreställer symboler för svarsstrategier från Svar på tal

Svar på tal

Det kan vara relevant för klassen att prata vidare kring hur en kan bemöta den typen av normer och fördomar som Johan mötte under sin dag. Då kan ni utforska exempel på olika svarsstrategier.

På hemsidan SVAR PÅ TAL ges följande strategier:

 • Bomben – när du inte vill få fler frågor
 • Sågen – när du vill dissa en fråga
 • Ugglan – när du vill upplysa
 • Fjädern – när du vill kittlas

Låt eleverna enskilt eller i par utforska några olika exempel på svarsstrategier

Prata sedan i större grupper om vad som kan vara fördelar och nackdelar med olika strategier

Vad kan motreaktionerna bli?

Hur hade Johan kunnat använda sig av de olika strategierna för att bemöta folk han mötte under sin dag?


INSTRUKTIONER

Övningskort En dag med Johan (pdf)

Om Johan

Johan är en vit, heterosexuell 35-årig cisman* utan några funktionsnedsättningar. Han är gift med Karin som är en ciskvinna*. Karin och Johan och har två biologiska barn som heter Elsa och Lucas. Familjen har precis flyttat till en villa i en stor stad. De är inte religiösa men firar svenska kristna högtider och de äter gärna kött. Johan har börjat ett nytt jobb som chef på ett av stadens större företag. 

*Cis [sis:] är motsatsen till trans. En ciskvinna är alltså en person som föddes med snippa och fick "kvinna" registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej/kvinna och som väljer att klä sig på ett sätt så att andra personer också uppfattar den som en kvinna. 

Johans schema 

 1. Lämna barnen på förskolan 
 2. Köpa plåster på apoteket eftersom han skar sig när han rakade sig. 
 3. Äta lunch med nya kollegor. 
 4. Träffa en journalist 

STATIONERNA

Station ett: FÖRSKOLAN

Ni jobbar eller är barn som går på förskolan.

Johan kommer att komma och lämna sina barn Elsa och Lucas hos er.

Ni har inte träffat Johan tidigare och barnen är helt nya på förskolan.

Nästan alla barn på förskolan har två föräldrar av samma kön. Homosexualitet är alltså norm här.

Förskolan serverar inte kött.

Er uppgift är att ställa frågor till Johan utifrån förskolans normer. Gör det på ett trevligt sätt!

Exempel på frågor till Johan:

 • Vad heter Elsas och Lucas andra pappa?
 • Va, har de inte två pappor?
 • Vad roligt att vi har fått en heterofamilj på förskolan, kan inte du och din fru komma och berätta hur det är att vara hetero?
 • Ojdå, äter Elsa och Lucas kött?
 • Självklart kan vi ordna det på något sätt. Har de fått bestämma detta själva?

Station två: APOTEKET

Ni jobbar på ett apotek.

På detta apotek säljs det bara plåster i mörk färg eftersom det är norm att ha mörk hudfärg i det här samhället.

Det finns även barnplåster med olika figurer på.

Johan kommer att komma och fråga efter plåster eftersom han skar sig när han rakade sig på morgonen.

Ni ska hjälpa honom att hitta ett plåster som passar.

Ni är väldigt nyfikna på Johans ljusa hudfärg. Tänk på att vara trevliga!

Exempel på frågor till Johan:

 • Vill du ha hudfärgade plåster eller barnplåster?
 • Vi har visst inte i din hudfärg, hoppas det går bra ändå?
 • Jag tror att svart passar bra på din kind.
 • Var kommer du ifrån, alltså egentligen?

Station tre: LUNCHRESTAURANGEN

Ni är Johans nya kollegor och ni ska äta lunch med honom för första gången.

Er uppgift är att lära känna Johan och bjuda in honom till företagets familjefest.

Normen i det samhälle ni lever i är att leva i samkönade relationer, att inte fira kristna högtider och äta vegetariskt.

I samtalet med Johan ska ni utgå ifrån de normerna. Tänk på att vara trevliga!

Exempel på frågor till Johan:

 • Kan din man också komma på familjefesten?
 • Nähe, har du en fru istället för en man?Blir inte er relation väldigt ojämställd då?
 • Familjefesten är den 24 december. Skriv in det i din kalender, det är obligatoriskt!
 • Jasså, firar du jul? Så spännande! Berätta mer, vad ni brukar ni göra då?
 • Oj, du äter kött. Varför då? Har du tänkt på hur det påverkar miljön och djuren?

Station fyra: MÖTE MED JOURNALISTEN

Ni är journalister på lokaltidningen.

Ni har fått i uppgift att intervjua Johan eftersom han nyss har flyttat hit och blivit chef på en av stadens stora företag.

Ni är väldigt nyfikna på Johan och särskilt hur det känns att vara man och få jobba som chef.

Normen i ert samhälle är att det främst är kvinnor som är chefer.

Det är till och med så att det är vanligare att heta Maryam än att vara man på chefsposition i börsnoterade företag.

Ställ frågor till Johan som utgår ifrån dessa normer. Tänk på att vara trevliga, men ni är ändå journalister så ni får vara lite kritiska!

Exempel på frågor till Johan:

 • Hur känns det att vara man och chef på ett företag?
 • Har du tillräckligt med kompetens för jobbet?
 • Jag har hört att du lever med en kvinna. Hur påverkar det ditt chefskap?