Övning: Tre cirklar

 

Syfte

Syftet med denna övning är att utmana normer på en strukturell nivå och närma sig strategier för att hantera normerna.

Vad innebär det då att jobba med normer på en strukturell nivå?  

Språk: exempelvis vara inkluderande med sitt språkbruk (vårdnadshavare istället för förälder eller "mamma och pappa", inte bara han och hon utan också hen också för att inte "köna" fel, använda ordet partner istället för pojk- respektive flickvän)
Pedagogik och undervisning: exempelvis undervisa och samtala om olika familjer och relationer i skolan
Familjebildning: skildra olika sorters familjer och relationer i media (reklam, serier, filmer, debattprogram etc.)
Politiskt: exempelvis genom lagstiftning, förhållningsregler, eller anslå resurser för kompetensutveckling
Myndigheter: exempelvis vilka slags register finns hos Polisen, HBT-certifiera sjukhus och ungdomsmottagningar

Gör så här

Förberedelse: Gör två ganska stora cirklar på golvet med hjälp av två rep eller rita i gruset om ni är utomhus.

Gör en bild som illustrerar zoner/cirklar

Instruktion: Förklara följande för eleverna: 

  • Röda zonen - den inre cirkeln är den röda zonen. De elever som kliver in i den röda zonen svarar antingen "nej" eller "håller inte med" 
  • Gula zonen - cirkeln i mitten är den gula zonen. Här svarar eleverna "Kanske", "delvis", "både ja och nej" 
  • Gröna zonen - den yttre zonen är den gröna. Här svarar eleverna "ja" eller "håller med"

Genomförande

(om du vill kan du ta hjälp av "Förhållningssätt - förslag" en bit längre ner på sidan, innan du håller i övningen)

  1. Sprid ut er - Eleverna sprider sig jämnt fördelat i rummet.
  2. Läs upp frågan - Läraren läser upp ett sammanhang och en fråga som är aktuell för undervisningstillfället - till exempel genom att koppla till något ni läst. Se exempel under "Frågor - Exempel" nedan, eller skriv egna frågor.
  3. Välj svar/zon - När eleverna lyssnat igenom lärarens fråga, ska de efter en kort stunds individuell eftertanke, placera sig i någon av zonerna.
  4. Diskutera med "grannar" - När de valt zon, börjar de sedan diskutera med den person som står närmast i en annan zon. Eleverna kan diskutera 3-4 stycken i en grupp.
  5. Diskutera: a) Vilka svårigheter kan frågan innebära? b) Hur kan frågan lösas? (här kommer eleverna att söka egna alternativ på strategier)
  6. Nästa fråga - Därefter tar läraren nästa fråga och börja från 1.

Tips! När eleverna efter att de tagit ställning till några påståenden blivit "varma i kläderna", kan man uppmuntra dem till att börja mingla, dvs. när de upplever att svaret på den specifika frågan är uttömt i den grupp som de för tillfället hamnat i så kan de förflytta sig i rummet och lyssna på någon annan grupps diskussion och kanske ta sig in i den.

Gör gärna eleverna uppmärksamma på att vara välkomnande i diskussionen, både med hur man placerar sin kropp i relation till någon som tex. står lite utanför, samt med frågor och aktivt lyssnande. Uppmuntra dem gärna till att söka upp den person som de inte diskuterat med ännu.

Frågor - Exempel

Använd gärna frågor utifrån böcker som eleverna läst eller ska läsa, nyheter som inträffat, aktuell diskussion om språkbruk, osv.

Böcker

Katitzi av Katarina Taikon

1969 gav Katarina Taikon ut den självbiografiska boken om den romska flickan Katitzi. I boken skildras tydligt människors okunskap och fördomar om romer. Ett barn som heter Rut anklagar tex Katitzi för att ha stulit hennes spegel för “Alla zigenare tar saker, det vet alla.” Predikant Larsson förklarar för några andra barn att “det ligger i deras [zigenarnas] blod att kunna spela” instrument och att “zigenare vill inte bo i hus” och “tycker inte det är så viktigt att kunna läsa och skriva”. När läsaren längre fram i boken får följa med Katitzi och hennes familj på resa visar det sig dock att verkligheten är annorlunda än den som predikant Larsson berättar. De svenska myndigheterna gör det näst intill omöjligt för Katitzi och hennes syskon att gå i skolan och tvingar familjen att flytta runt i Sverige.

Fråga: Finns det grupper av människor idag som drabbas av begränsande fördomar? Be eleverna utveckla sitt resonemang med exempel.

Pojkarna av Jessica Schiefauer

Filosofen Simone de Beauvoir menar i boken Det andra könet att man inte föds till man eller kvinna, man blir det, dvs att manlighet och kvinnlighet är ett slags rollspel utifrån normer om hur en kille eller tjej ska vara, vilken sexualitet en ska ha och och vem en ska bli kär i. I boken Pojkarna skriven av Jessica Schiefauer utforskar de 14-åriga tjejerna Bella, Momo och Kim dessa roller, när de är flickor på dagarna och pojkar på nätterna och där kropp och sexualitet utmanas utifrån normer kring bla kön, sexualitet och sexuell läggning.

Fråga: I läroplanen för gymnasiet står det att “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Är det möjligt att forma sin egenart och experimentera som ungdomarna gör i boken?   

 

Förhållningssätt - förslag

Förslagen nedan är ofta självklarheter för dig som lärare, men om du inte har gjort så många liknande övningar med samma grupp tidigare, så kan det vara bra att sätta förhållningsregler tillsammans inför en sånhär övning. Likadant med riktlinjerna för läraren, som kan vara självklarheter för många. Men om ni inte arbetat så mycket med normer tidigare, så kan dessa vara en hjälp för ökad medvetenhet. 

Förslag på några förhållningsregler för eleverna

  • Låt den som talar få tala till punkt
  • Uppmuntra den som inte sagt något genom att fråga “hur tänker du?”
  • Försök inte att övertyga andra med din åsikt
  • Var medveten om de som finns omkring dig, dvs om någon ser ut att stå lite utanför eller känna sig osäker så bjud in personen.
  • Respektera den andres åsikter och tankar.
  • Tala inte kränkande eller illa om andra människor. Den du talar om kan finnas i rummet utan att du vet om det.

Riktlinjer för läraren

  • Håll frågorna/påståendena på en strukturell, bred nivå så att eleverna ges möjlighet att välja om de vill tala allmänt i frågan eller mer personligt.
  • Försök hålla dig passivt aktiv, dvs på avstånd lyssna vad eleverna diskuterar och vid senare tillfälle ta upp sådant som du reagerar på etc.
  • Var alltid medveten om att någon av frågorna/påståendena kan beröra eleven väldigt djupt.
  • Eleverna kan uppleva och reagera olika på det som sagts under övningens gång, därför kan det vara en bra idé att de mot slutet av lektionen lämnar ett "exit pass" till läraren, dvs individuellt får skriva ner de tankar och reaktioner som dykt upp under övningens gång. Använd gärna funktionen "Anonyma tankar" som finns i ruta (3) under samtliga avsnitt i materialet (läraren behöver registrera sin mailadress först). 
  • Var medveten om ditt språk så att det blir så inkluderande som möjligt. Tex använda ordet “vårdnadshavare” istället för “förälder”, “partner” istället för “pojkvän” resp “flickvän”.