Till innehåll

Fortbildning: Rasism mot samer i historien och i dag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden? (Foto: Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge. Bild: Wikimedia Commons/Mali Brødeskift)

Datum: 

torsdag 23 november -torsdag 23 november

Tid: 

13:00 - 16:00

Plats: 

Stockholm och digitalt

Kategorier: 

  • För skola

Välkommen till en fortbildning för lärare om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att tillsammans med en utbildningsvetare diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Fortbildningen är kostnadsfri. Du kan delta fysiskt på plats i centrala Stockholm eller digitalt via Zoom.

För vem?

För verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Anmälan

Information om lokal i centrala Stockholm meddelas senare till de som är anmälda för att delta på plats. Länk till Zoom skickas ut dagen innan fortbildningen till de som anmält sig för att delta digitalt.

Sista anmälningsdag är 17 november.

För att delta på plats fyll i detta formulär

För att delta digitalt fyll i detta formulär

Upptäck fler evenemang