Till innehåll

Fortbildning: Rasism mot samer i historien och i dag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden? (Foto: Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge. Bild: Wikimedia Commons/Mali Brødeskift)

Datum: 

fredag 14 juni -fredag 14 juni

Tid: 

09:00 - 12:00

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • Kompetensutveckling

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

Välkommen till en fortbildning för lärare och annan skolpersonal om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att ta del av ett nytt stödmaterial om rasism mot samer. Fortbildningen innehåller även en presentation av en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) om hatbrott mot samer.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

För verksamma lärare och annan skolpersonal på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Frågor

Har du några frågor om fortbildningen kontakta fortbildning@levandehistoria.se

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 10 juni.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang