Till innehåll

Fortbildning: Rasism mot samer i historien och i dag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden? (Foto: Det första samiska landsmötet hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge. Bild: Wikimedia Commons/Mali Brødeskift)

Datum: 

torsdag 23 november -torsdag 23 november

Tid: 

13:00 - 16:00

Plats: 

Digitalt

INSTÄLLD PGA SJUKDOM

Fortbildningstillfället har flyttats fram och kommer att genomföras under vårterminen istället. Så snart nytt datum finns kommer information publiceras här i vårt kalendarium.

Välkommen till en fortbildning för lärare om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att tillsammans med en utbildningsvetare diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

För verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Anmälan

Fortbildningen är tyvärr inställd pga sjukdom. Fortbildningstillfället har flyttats fram och kommer att genomföras under vårterminen istället. Så snart nytt datum finns kommer information publiceras här i vårt kalendarium.

Upptäck fler evenemang