Till innehåll

Fortbildning: Nationella minoriteter i Sverige

Välkommen till en fortbildning för lärare om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.

Datum: 

torsdag 10 oktober -torsdag 10 oktober

Tid: 

09:00 - 12:00

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • Kompetensutveckling

Välkommen till en fortbildning om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar - i Sverige.

Fortbildningen vänder sig till lärare och annan personal i skolan.

Vi presenterar ett nytt stödmaterial som synliggör hur svenska staten behandlat de nationella minoriteterna genom historien och vad det har fått för konsekvenser. Stödmaterialet kan även användas av elever.

Ta del av föreläsningar och panelsamtal med forskare som skrivit texter till materialet. Du får en översikt av stödmaterialets innehåll och hur det kan användas.

Trots att de nationella minoriteterna har en långvarig historisk närvaro i Sverige och att det sedan drygt 20 år tillbaka finns en officiell minoritetspolitik, är kunskapen om de nationella minoriteterna i många fall låg. Den bristande kunskapen om behandlingen av de nationella minoriteterna i historien, samt om deras rättigheter och förutsättningar i samhället, försvårar förverkligandet av de nationella minoriteternas rättigheter.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

För verksamma lärare och annan skolpersonal på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan.

Sista anmälningsdag är 4 oktober.

Upptäck fler evenemang