Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentliganställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Kan vi prata om rasism?

Fysisk fortbildning för offentliganställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

För personal i förskola och skola

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge

För lärare

En kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget.

Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

För lärare

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser.

Fortbildning i hbtqi-kompetens

För anställda vid statlig myndighet

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om homofobi, bifobi och transfobi och få inspiration för fortsatt arbete.

Fortbildning om rasism

För anställda vid statlig myndighet

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om rasism och få inspiration för fortsatt arbete.

Distanskurs: Att undervisa om rasism

För lärare i samhällskunskap och/eller historia

Få ökade teoretiska kunskaper rörande begreppet rasism, med fokus på rasismens uttryck och konsekvenser. Målet är att lärare ska utveckla sin pedagogiska kompetens och få verktyg för att stärkas i sitt arbete mot rasism.

Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

Lärare från årskurs 7

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska värderingar.

Lärarfortbildning till utställningen Speaking memories

Lärare åk 9 och gymnasiet

En halv fortbildningsdag om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Hålls i Malmö 12 aug.

Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Lärare

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.