Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande? När: Gå kursen online när det passar dig

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. När: Anmäl intresse

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Webbfortbildning för personal i förskola och skola

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. När: Gå kursen online när det passar dig

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge

För lärare

(Endast reservlista). En kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget. När: Framflyttad på grund av covid

Svåra frågor i klassrummet

Digital fortbildning för lärare

För lärare som vill bli bättre på att bemöta antidemokratiska uttryck. Du får förslag på förebyggande arbete, långsiktiga förhållningssätt och mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet.

Fortbildning om antisemitism med föreläsningar från Yad Vashem

Digital föreläsning för lärare

En digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem om antisemitism historiskt och idag. Fortbildningen är ett samarbete mellan Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia.