Fortbildningar

Dags att fylla på med ny kunskap? Välkommen att delta på våra kostnadsfria fortbildningar och kurser. Klicka på rubrikerna för att läsa mer, du kan även filtrera efter yrkesgrupp och ämne.

Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

Digital fortbildning 22 november

För lärare och annan skolpersonal. Stärk din kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på debatten om Israel-Palestinakonflikten. I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism.

Rasism mot samer i historien och idag

Lärarfortbildning 6 december

Få kunskap om rasism mot samer och hur kan lärare och skolpersonal kan förhindra att det får fäste inom skolvärlden. Delta digitalt via Zoom.

Antisemitiska konspirationsteorier

Digital fortbildning 17 november

För yrkesgrupper som möter unga utanför skolmiljön. Öka din kunskap om antisemitiska konspirationsteorier. Hur ser de ut och hur kan de bemötas? I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Svåra frågor i klassrummet

Självstudiekurs

För lärare. Stärk din kunskap om och förmåga att bemöta antidemokratiska uttryck. Kursen ger även tips på förebyggande arbete, övningar och lektionsupplägg.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Självstudiekurs

För personal i förskola och skola. Få kunskap, verktyg och metoder att använda i det dagliga antirasistiska arbetet. I samarbete med Natur & Kultur.

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Kursen ger exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kan vi prata om rasism?

Hel/halvdagskurs för offentligt anställda

För arbetsplatsgrupper inom offentlig sektor. Få kunskap om rasism, dess historiska bakgrund hur den påverkar samhället i dag. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Öka din kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?