Fortbildningar

Dags att fylla på med ny kunskap? Välkommen att delta på våra kostnadsfria fortbildningar och kurser, vi uppdaterar sidan löpande. Klicka på rubrikerna för att läsa mer, du kan även filtrera efter yrkesgrupp och ämne.

Svåra frågor i klassrummet

Självstudiekurs

För lärare. Stärk din kunskap om och förmåga att bemöta antidemokratiska uttryck. Kursen ger även tips på förebyggande arbete, övningar och lektionsupplägg.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Självstudiekurs

För personal i förskola och skola. Få kunskap, verktyg och metoder att använda i det dagliga antirasistiska arbetet. I samarbete med Natur & Kultur.

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Kursen ger exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kan vi prata om rasism?

Hel/halvdagskurs för offentligt anställda

För arbetsplatsgrupper inom offentlig sektor. Få kunskap om rasism, dess historiska bakgrund hur den påverkar samhället i dag. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Öka din kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?