Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

För personal i förskola och skola

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge

För lärare

En kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget.

Fortbildning i hbtqi-kompetens

För offentligt anställda

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om homofobi, bifobi och transfobi och få inspiration för fortsatt arbete.

Fortbildning om rasism

För offentligt anställda

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om rasism och få inspiration för fortsatt arbete.

Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

För lärare från årskurs 7

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska värderingar.

Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

För lärare

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.