Fortbildningar

Dags att fylla på med ny kunskap? Välkommen att delta på våra kostnadsfria fortbildningar och kurser. Klicka på rubrikerna för att läsa mer, du kan även filtrera efter yrkesgrupp och ämne.

Sverige & Förintelsen

Digital lärarfortbildning 6-20 okt

Vad var Sveriges roll under Förintelsen? Förutom kunskap ges verktyg för att reflektera över vad andra världskriget kan säga oss om synen på demokrati och mänskliga rättigheter i dag.

ISLAMOFOBI I HISTORIEN OCH IDAG

Lärarfortbildning 18 oktober

Få fördjupad kunskap om islamofobi bland skolelever och unga vuxna samt konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola. Delta på plats i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Att undervisa om rasism

Distanskurs 12 sep-21 okt (Fullbokad)

För lärare inom samhällskunskap, religion och/eller historia. Stärk din teoretiska kunskap om begreppet rasism och öva dig på att hantera utmanande situationer som kan uppstå i skolan.

Förintelsens romska minnesplatser i Polen

Studieresa 17-22 sep (Fullbokad)

För lärare på högstadiet, gymnasiet eller folkhögskola. Öka din kunskap om det romska folkmordet under Förintelsen genom att besöka platser som bär på minnen från den nazistiska raspolitiken.

Exkursionspedagogik kring Förintelsen

Högskolekurs 10 okt 2022 - 2 apr 2023

För lärare. I samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet erbjuder vi kursen "Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser" som ger 7,5 högskolepoäng. (Sista ansökningsdatum har passerat.)

(O)mänskligt - om synen på människan då och nu

Digital lärarfortbildning 8 nov

Hur du kan undervisa om rasbiologins historia och den vetenskapliga rasismens framväxt. Författaren och journalisten Ola Larsmo föreläser och vi presenterar vårt klassrumsmaterial (O)mänskligt, som kommer i höst.

Värdebaserat ledarskap: Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskola och skola

Föreläsning 11 november

För skolledare. Vad innebär principen om alla människors lika värde i ditt arbete som skolledare? En föreläsning med efterföljande samtal där du får kunskap, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Antisemitiska konspirationsteorier

Digital fortbildning 17 november

För yrkesgrupper som möter unga utanför skolmiljön. Öka din kunskap om antisemitiska konspirationsteorier. Hur ser de ut och hur kan de bemötas? I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

Digital fortbildning 22 november

För lärare och annan skolpersonal. Stärk din kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på debatten om Israel-Palestinakonflikten. I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism.

Svåra frågor i klassrummet

Självstudiekurs

För lärare. Stärk din kunskap om och förmåga att bemöta antidemokratiska uttryck. Kursen ger även tips på förebyggande arbete, övningar och lektionsupplägg.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Självstudiekurs

För personal i förskola och skola. Få kunskap, verktyg och metoder att använda i det dagliga antirasistiska arbetet. I samarbete med Natur & Kultur.

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Kursen ger exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kan vi prata om rasism?

Hel/halvdagskurs för offentligt anställda

För arbetsplatsgrupper inom offentlig sektor. Få kunskap om rasism, dess historiska bakgrund hur den påverkar samhället i dag. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Självstudiekurs för offentligt anställda

Öka din kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande?