Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Webbfortbildning för personal i förskola och skola - NU MED NYTT MATERIAL

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. När: Gå kursen online när det passar dig

Svåra frågor i klassrummet

Webbfortbildning för lärare

För lärare som vill bli bättre på att bemöta antidemokratiska uttryck. Du får förslag på förebyggande arbete, långsiktiga förhållningssätt och mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet. När: Gå fortbildningen online när det passar dig

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande? När: Gå kursen online när det passar dig

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. När: Anmäl intresse

Historiebruk och nationalism

Digital distanskurs för lärare

Kursen ger dig verktyg för att ta svåra samtal i klassrummet där olika historieskrivningar står emot varandra. Kursen pågår mellan 21 februari - 4 april 2022 och vänder sig till dig som undervisar på grundskolans senare årskurser, gymnasiet och vuxenutbildningen.