Till innehåll

Workshoppar för skolklasser

Vi erbjuder pedagogledda workshoppar för skolklasser i några av våra utställningar. Du som lärare kan kostnadsfritt boka in din klass på ett besök.

I de här utställningarna erbjuder vi workshoppar

  • Årskurs 4-6

Barn har också rättigheter

Utställningen Barn har också rättigheter! och den tillhörande workshoppen är utvecklad tillsammans med barn mellan 9 och 13 år men passar även andra grupper. Med workshoppen vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. 
  • Gymnasiet
  • Årskurs 7-9

Workshop i utställningen Propaganda

En utställning om mediesamhället, vad som styr medieflödet och hur mottagliga vi är för påverkan. Den visar också hur föreställningen om ”det goda samhället” lyftes fram i propagandan i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. För årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning.

En grupp elever lyssnar på en pedagog i Forum för levande historias utställningslokal.

Elever möter en av våra pedagoger i en workshop. Foto: Linda Rehlin