Till innehåll

Workshops för skolklasser

Vi erbjuder pedagogledda workshops för skolklasser i några av våra utställningar. Du som lärare kan kostnadsfritt boka in din klass på ett besök.

I de här utställningarna erbjuder vi workshops

  Barn har också rättigheter

  Utställningen Barn har också rättigheter! och den tillhörande workshoppen är utvecklad tillsammans med barn mellan 9 och 13 år. Med den vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. 

   Sverige och Förintelsen

   Boka en kostnadsfri workshop för årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning om Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen och hur det präglar vår svenska självbild på olika sätt.
   En grupp elever lyssnar på en pedagog i Forum för levande historias utställningslokal.

   Elever möter en av våra pedagoger i en workshop. Foto: Linda Rehlin