Till innehåll

När antidemokratiska uttryck går för långt

Avsnitt 7 i självstudiekursen Svåra frågor i klassrummet.

Illustration: Linnea Blixt

Utöver den viktiga dialogen med eleverna i den aktuella situationen är det också viktigt att ni på skolan har rutiner och riktlinjer för att hantera dessa uttryck.

Sedan januari 2017 gäller inte längre kravet på en likabehandlingsplan. Det har ersatts av ett allmänt krav på skolorna att dokumentera alla aktiva åtgärder som man vidtar mot diskriminering. Här ingår samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Det förebyggande arbetet ska nu ske i fyra löpande steg, och för dessa ska skolan ha tydliga riktlinjer. Ta gärna hjälp av Diskrimineringsombudsmannens checklista för de aktiva åtgärderna.

Det här avsnittet är en bearbetad version av av Niclas Bloms text När antidemokratiska uttryck går för långt. Texten finns att läsa i sin helhet i lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet.

Anmälan

Även om du i de flesta fall kan komma långt med dialog och förebyggande arbete, inträffar ibland situationer som kan leda till att du behöver anmäla hatiska uttryck eller beteenden, särskilt om de riktats mot en specifik grupp eller individ på skolan.

Om trakasserier uppstår ska skolan så snart den fått kännedom om händelserna agera mot dessa. Om du som lärare får reda på att en elev upplever eller har upplevt sig utsatt för kränkningar eller trakasserier, antingen av andra elever eller av personal på skolan, är du därför skyldig att informera rektorn. Hen tar i sin tur kontakt med skolans huvudman, det vill säga kommunen, eller i friskolornas fall styrelsen.

Huvudmannen ska snarast möjligt undersöka händelserna närmare för att kunna vidta åtgärder och förhindra ytterligare trakasserier. I detta ingår att ta ställning till om händelserna bör anmälas till polis och/eller socialtjänst. Även handlingar som begås utanför skolan, men som ändå har betydelse för vad som sker där måste utredas av huvudmannen, exempelvis om någon trakasseras på sociala medier, under skolutflykten eller på väg till och från skolan. Skolan är skyldig att förhindra trakasserier och annan diskriminering eftersom dessa är olagliga.

Om du av olika anledningar känner dig osäker eller ovillig att rapportera till rektor på din skola, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för anmälan eller information om hur du kan agera.

Om du befarar att en elev far illa utanför skolan, exempelvis om eleven dragits in i en skadlig miljö, är du skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Om skolan polisanmält en händelse och polisen vidarebefordrar anmälan till socialtjänsten, är det viktigt att även skolan gör anmälan till socialtjänsten. Det kan göras antingen av rektor eller av en enskild anställd i skolans verksamhet, som i så fall själv skriver under anmälan.

Egen reflektion

Är det dags att påminna kollegiet om skolans riktlinjer för diskriminering? Lyft frågan på nästa arbetsmöte.

Till kursens andra delar

  Vidare till nästa del av kursen

  Avsnitt 8 av kursen är kursens sista del.

   Tillbaka till förra delen av kursen

   Avsnitt 6 i självstudiekursen Svåra frågor i klassrummet. Om förnekandet av Förintelsen.

    Till kursens startsida

    Läs introduktionen och se alla delar av kursen.

    Relaterat

     Se alla kurser och annan kompetensutveckling för dig som arbetar i skolan

     Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

      Undervisningsmaterial

      Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

       Podden Prata rasism

       Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.