Till innehåll

Avslutande ord

Avsnitt 8 i självstudiekursen Svåra frågor i klassrummet.

Illustration: Linnea Blixt

Alla avsnitt i den här kursen har handlat om åsikter och föreställningar som på olika sätt utmanar demokratin. Sådana utmaningar rymmer alltid en pedagogisk möjlighet, menar vi. Detta må låta kontroversiellt: Hur kan antidemokratiska attityder hos elever ses som spännande incitament och tillfällen att lära? Är de inte ett problem och rentav ett hot mot skolans undervisning?

Svaret är inte självklart. Men en sak är klar: Du kan inte undvika att bemöta dessa uttryck. Alla som arbetar i skolan har i uppdrag enligt läroplanen att verka för att unga människor bejakar och respekterar såväl kunskap som demokrati. Snarare än att försöka få eleverna att tänka enligt ett förutbestämt mönster, handlar det om att ge dem kunnande och verktyg för att utveckla sitt eget kritiska tänkande och förmågan att samtala om brännbara frågor. Det är ibland lättare sagt än gjort.

När demokratin ifrågasätts väcks vår vilja att försvara och tillrättavisa. Det är helt enkelt tufft för oss att möta hot mot vår egen övertygelse och bemöta meningsmotståndare empatiskt. En person med antidemokratiska åsikter menar att hen har den rätta åskådningen – idéer och principer som skulle leda till en bättre värld. Detta kan vara svårt att hålla med om, eftersom du själv är övertygad om något annat. Men om ni hamnar i debatt eller kontrovers om rätt och fel, gott och ont, kommer ni förmodligen att försöka övertyga varandra utan att nå en gemensam syn på saken.

Mer rimligt är att du som lärare kan stå som representant för ett demokratiskt förhållningssätt genom att lyssna till elevens tankar och ta dem på allvar – även när du anser att hen har fel. Att lyssna innebär emellertid inte att du stryker medhårs, viker dig eller agerar fegt. Tvärtom ska du vara tydlig med din uppfattning. Du har alltid ansvar att bemöta felaktiga föreställningar och antidemokratiska åsikter. Balansgången är inte enkel, vår ambition med kursen är att ge stöd och råd i processen.

Den här kursen är en digital anpassning av det mer omfattande materialet i lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet. Där finns längre texter samt fler teman för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Du har nu kommit till kursens slut. Vi på Forum för levande historia hoppas att du fått stöd i det viktiga arbetet med att främja och försvara mänskliga rättigheter och demokratiska värden i skolan. Nedan finner du länken till en utvärdering av kursen. Vi ber dig fylla i den som ledning för vårt fortsätta arbete. Dina åsikter är värdefulla för oss!

Poddsamtal om boken Om tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet

Lärdomar från historien, inte minst 1900-talets oroliga århundrade, kan vara en tänkvärd utgångspunkt för att se på samtidens problem och utmaningar. Kursen avslutas med en podd där läraren Sara Törneman, professor Erik Amnå och journalisten Jenny Reichwald samtalar om Timothy Snyders bok Om tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet.

Lyssna på poddsamtalet

Till kursens andra delar

  Tillbaka till förra delen av kursen

  Avsnitt 7 i självstudiekursen Svåra frågor i klassrummet. Om när antidemokratiska uttryck går för långt.

   Till kursens startsida

   Läs introduktionen och se alla delar av kursen.

   Relaterat

    Se alla kurser och annan kompetensutveckling för dig som arbetar i skolan

    Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

     Undervisningsmaterial

     Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.

      Podden Prata rasism

      Följ med i en serie samtal med forskare och experter från offentlig sektor samt civilsamhället. Lyssna och reflektera, själv eller tillsammans med andra.