Till innehåll

Dembra

Norska Dembra erbjuder skolor stöd och kompetensutveckling för att förebygga attityder som hotar demokratin, som exempelvis gruppfientlighet och extremism.

Två unga människor som tittar in i kameran.

Foto: Maja Brand

Dembra står för ”Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder” och är ett erbjudande om stöd och kompetensutveckling som har genomförts på över hundra skolor i Norge och även lärarutbildningar. Modellen har tagits fram av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) på uppdrag av norska myndigheter. Den forskningsbaserade utgångspunkten i Dembra är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin, såsom gruppfientlighet och extremism, är en demokratisk kultur baserad på inkludering och kritiskt tänkande.

Läs mer om modellen på norska Dembras webbplats

Dembra i Sverige

I samverkan mellan Forum för levande historia och Skolverket prövas Dembra i Sverige. Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt där pedagoger från Forum för levande historia vägledde Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Under hösten 2022 startade ytterligare tre pilotprojekt på Västerbottens folkhögskola och Birka folkhögskola.

Relaterat

    Kompetensutveckling för dig som jobbar i skolan

    Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

      Undervisningsmaterial: Demokrati pågår

      Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.