Till innehåll

Dembra

I Norge erbjuder Dembra-modellen stöd och kompetensutveckling för att förebygga attityder som hotar demokratin, som exempelvis gruppfientlighet och extremism. Från och med 2024 kommer Dembra att ersättas av Demokratistegen i Sverige.

Två unga människor som tittar in i kameran.

Foto: Maja Brand

Dembra står för ”Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder” och erbjuder norska skolor och lärarutbildningar stöd och kompetensutveckling i demokratistärkande arbete. Över hundra skolor i Norge har genomfört den arbetsmodell som Dembra tillhandahåller och som har tagits fram av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) på uppdrag av norska myndigheter. Den forskningsbaserade utgångspunkten är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin, såsom gruppfientlighet och extremism, är en demokratisk kultur baserad på inkludering och kritiskt tänkande.

Läs mer om modellen på norska Dembras webbplats

Dembra i Sverige

Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt där Forum för levande historia och Skolverket provade Dembra-modellen i Sverige. Pedagoger från Forum för levande historia vägledde Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Under hösten 2022 startade ytterligare tre pilotprojekt på Västerbottens folkhögskola och Birka folkhögskola. Arbetet med Dembra-piloterna har varit en viktig del i att utveckla en svenska motsvarighet, Demokratistegen som lanserades 2024.

Relaterat

    Demokratistegen

    För skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.