Till innehåll

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Om kursen

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän.

Kursen består av sex moduler där du får kunskap, verktyg och metoder att använda i det dagliga antirasistiska arbetet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, diskussionsuppgifter och övningar att använda individuellt eller kollegialt.

Nu med nya praktiska exempel från verksamheter

Kursen har uppdaterats med nya filmer där yrkesverksamma pedagoger ger exempel på hur de jobbar med arbetssätt som tas upp i kursen. De nya filmerna hittar du främst i kursens modul 5. Uppdateringen innehåller även ett filmat samtal med representanter från Ludvika kommun, där medarbetare från samtliga förskolor och skolor går kursen.

I kursen lär du dig om:

 • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
 • att förstå och analysera rasism
 • olika arbetssätt för att motverka rasism
 • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.

Total filmtid är cirka 4 timmar, fördelat på 21 filmer. Utöver filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial.

Kursen innehåller även länkar till klassrumsmaterial och annat stödmaterial från Forum för levande historia.

Emma Arneback är lektor och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia. I sin forskning intresserar hon sig för förändringsprocesser som syftar till att skapa mer jämlika förutsättningar för barns, elevers och studenters utveckling och lärande.

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap. Han har forskat om olika former av arbete för att motverka rasism, både i det civila samhället och inom skolan.

  Till kursen (på Natur & Kulturs webbplats)

  Relaterat

   Kompetensutveckling för dig som arbetar med utbildning

   Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

    Fakta om rasism

    Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

     Endagskurs "Kan vi prata om rasism?"

     En kurs för verksamheter i offentlig sektor. Kursen ges på förfrågan och kan hållas under en halv eller en hel dag.