Till innehåll

Samiskt liv i Sverige

Samerna har levt i Skandinavien långt innan nationsgränserna drogs upp, och Sverige bildades. Samerna erkändes 1977 som ett urfolk i Sverige och är det enda erkända urfolket i Europa.

Här ska text in

Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord. Ord, ord, ord, ord.

2024-06-05