Till innehåll

Stärk era kunskaper

Här finns texter om rasism mot samer och samiskt liv i Sverige som ger er en gemensam faktagrund att stå på inför det fortsatta arbetet med stödmaterialet.

  Om samiskt liv i Sverige

  Här skrivs en ingress. Länken leder just nu fel.

   Vad är rasism mot samer?

   Här skrivs en ingress. Länken leder just nu fel.

   Om begreppet rasism

   När ni arbetar med stödmaterialet är det viktigt att komma ihåg att rasism kan uttryckas på olika sätt och nivåer, såväl individuellt som strukturellt, och att rasism omfattar föreställningar och handlingar som både kan vara medvetna och omedvetna.