Till innehåll

Diskussionsfilmer

Här får du ta del av fyra exempel på situationer som du med hjälp av diskussionsfrågor ska reflektera över tillsammans med dina kollegor. Gemensamt för dem är att de på olika sätt skildrar situationer i skolan där personer som är, eller antas vara, muslimer på något sätt drabbas negativt på grund av detta. Situationerna i filmerna bygger på verkliga händelser men har i visa fall bearbetats för att främja diskussion.

Om begreppen rasism och islamofobi i stödmaterialet

När ni arbetar med stödmaterialet är det viktigt att komma ihåg att rasism kan uttryckas på olika sätt och nivåer, såväl individuellt som strukturellt, och att rasism omfattar föreställningar och handlingar som både kan vara medvetna och omedvetna.

Situation 1 – Diskussion om mobbningsärende

Illustration

Situation 2 – Ledighetsansökan

Illustration

Situation 3 – Samtal om religion och identitet

Illustration

Situation 4 – Konflikt i klassrummet

Illustration