Till innehåll

Skapa goda relationer

Här hittar du arbetssätt som kan vara till stöd för att utveckla goda relationer mellan elever, deltagare och personal.

Vad är goda relationer?

Det finns en tydlig koppling mellan en miljö där goda relationer råder och låg förekomst av kränkningar. Goda relationer i utbildningsverksamheten främjar även motivation, inlärning, närvaro, hälsa och trivsel. För att arbeta med goda relationer i verksamheten behövs ett strukturerat arbete.  Det är därför viktigt för alla i verksamheten att arbeta med relationsskapande, oavsett utbildningsform eller ålder på elever/deltagare. Det är även viktigt att skapa samsyn om arbetet med relationer.  

Välj arbetssätt

  • Film

Hur skapar man goda relationer med sina elever

Film där lärare och forskare berättar om hur de arbetar med goda relationer till elever.

UR

  • Film

Föräldrasamverkan – goda relationer

Film om hur man kan skapa en bra samverkan mellan föräldrar och skola.

UR

  • Webbkurs

Samspel för inkludering

En webbkurs om inkludering, skolans kultur, lärares samarbete, samspelet mellan lärare och elev samt skolans sociala klimat.

Skolverket

  • Stöd i arbetet

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever främjar studiero

Här får ni förslag på hur ni kan arbeta med tillitsfulla relationer.

Skolverket

  • Kunskapsöversikt

Skapa trygghet för lärande

Kunskapsöversikt där forskare sammanställt de viktigaste gemensamma nämnarna för att motverka mobbning.

Skolverket

  • Webbkurs

Likarättsutbildning

En kostnadsfri utbildning i syfte att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka mobbning och trakasserier.

Barnombudet i Uppsala län

  • Undervisningsmaterial

Övningar för att skapa goda relationer

Relationsskapande övningar för elever i olika åldrar, samt tips till lärare inför att göra övningar.

Friends

  • Stöd i arbetet

Handbok för samtal i skolan

Handboken lyfter konkreta råd för att utveckla din samtalsförmåga. Boken handlar också om hur man på organisatorisk nivå kan skapa nya möjligheter till goda samtal i skolan.

Bris