Till innehåll

Samverka med det omgivande samhället

Här hittar du arbetssätt som kan vara till stöd för att samverka med personer och organisationer i det omgivande samhället. 

Varför samverka med det omgivande samhället?

Skolan och folkhögskolan existerar inte i ett vakuum utan påverkas och är en del av det som sker i samhället. Att skapa erfarenhetsutbyte och samarbete med externa aktörer i det omgivande samhället spelar stor roll för elevers och deltagares möjligheter att lära sig vad det innebär att vara en samhällsmedborgare.  

Välj arbetssätt

  • Lärarhandledning

Studieresor till Förintelsens minnesplatser

En lärarhandledning om hur skolan kan arrangera meningsfulla studieresor till Förintelsens minnesplatser.

Forum för levande historia

  • Stödmaterial

Ökad samverkan mellan skola och kulturskola  

Ett stödmaterial som beskriver hur samarbete mellan skola och kulturskola kan stärkas.

SKR

  • Informationsmaterial

Samverkan mellan skola och kulturskola 

Ett informationsmaterial om vilka möjligheter barn och unga har att delta i kulturskolan under skoldagen.

Kulturrådet

  • Faktabroschyr

Att arbeta med unga nyanlända  

En faktaskrift där 10 projekt beskriver hur de stöttat unga nyanlända i övergången mellan skola och arbetsliv.

MUCF

  • Stöd i arbetet

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare 

Ett stöd i arbetet för att utveckla en fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

Skolverket

  • Podd

Elevborgarråd

En podd om hur Karlstad kommun arbetar med elevborgarråd.

SKR

  • Podd

Skolval och partier i skolan

En podd om varför det är viktigt att får lära sig mer om hur val går till och om politiska partier i skolan.

SKR

  • Undervisningsmaterial

Världen finns här

Genom ”Världen finns här” möts elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som studerar sfi/sva. I samarbete med lärare i en annan skolform på din ort genomför ni träffarna utifrån färdiga lektionsupplägg. I Göteborg, Falkenberg och Partille finns möjlighet till matchning med en annan lärare.

ABF Göteborg