Till innehåll

Mänskliga rättigheter

Här finns material om de mänskliga rättigheterna samt vad de innebär för utbildningsverksamheter.

Vad innebär mänskliga rättigheter?

Är utbildning en mänsklig rättighet? Vad händer när olika rättigheter ställs mot varandra såsom yttrandefrihet och religionsfrihet? Mänskliga rättigheter inkluderar bland annat rätt till liv, frihet, likabehandling, yttrandefrihet, religionsfrihet, utbildning och hälsa. Dessa rättigheter är gemensamt formulerade av världssamfundet och några är fastslagna i internationell rätt som också ingår i svensk lagstiftning.

Välj material

 • Film

Mänskliga rättigheter – HBTQ-rättigheter

En film om ett globalt perspektiv på homosexuella rättigheter.

UR

 • Informationsmaterial

Individers rättigheter och skyldigheter

Samhällsorientering om mänskliga rättigheter och om hur rättigheterna påverkar lagarna i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 • Undervisningsmaterial

Människorättskämpar

Ett undervisningsmaterial om människorättskämpar som fått Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

Forum för levande historia

 • Undervisningsmaterial

Alla människor

Ett undervisningsmaterial för att arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Forum för levande historia

 • Stödmaterial

Mina rättigheter – verktyg för pedagoger

Stöd och tips till pedagoger om barns rättigheter

Barnombuds­mannen

 • Undervisningsmaterial

Mina rättigheter

Kunskap och material om barns rättigheter för dig som jobbar inom förskola eller skola.

Barnombuds­mannen

 • Undervisningsmaterial

Rättigheter nu!

Material om mänskliga rättigheter och människorättskränkningar. Materialet består av texter, övningar, filmer och presentationsmaterial.

Amnesty

 • Undervisningsmaterial

FN-rollspel

FN-rollspel om barn på flykt. Målet är att förhandla fram en resolution.

Plan International

 • Undervisningsmaterial

Barnrättsspelet

Ett spel där barn får träna på vad de kan om sina rättigheter.

My Human Rights

 • Metodmaterial

Enkel barnrättsprövning

En pdf-mall för att göra en barnrättsprövning i verksamheten. Prövningen kan göras snabbt som en ”check” eller som ett diskussionsunderlag inför ett beslut.

Bris

 • Undervisningsmaterial

Släpp in barnkonventionen i klassrummet!

Undervisningsmaterial om barnkonventionen. Lektioner, filmer med mera.

UNICEF