Till innehåll

Jämlikhet och jämställdhet

Här finns material som kan användas för att arbeta med frågor som rör jämlikhet och jämställdhet såsom att kompensera för skillnader mellan elever och deltagare samt att motverka diskriminering och sexuella trakasserier.

Vad innebär jämlikhet och jämställdhet

På vilket sätt kan utbildning påverka jämlikheten i ett samhälle? Vad innebär jämställdhet inom utbildningsväsendet? Varför är jämställdhet en förutsättning för demokrati? Demokratin i Sverige firade nyligen 100 år med anledning av att rösträtten utvidgades till att inkludera kvinnor. Ett jämlikt och jämställt samhälle bygger på att alla människor har lika värde, rättigheter och möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Utbildning har traditionellt varit ett viktigt medel för att uppnå ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Välj resurs

 • Webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i årskurs 1-6 och fritidshemmet

En webbkurs för lärare för att arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer.

Skolverket

 • Webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i åk 7-9

En webbkurs för lärare för att arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer.

Skolverket

 • Webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i gymnasiet

En webbkurs för lärare för att arbeta med frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer.

Skolverket

 • Webbkurs

Rätt att veta! Hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism.

MUCF

 • Metodmaterial

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

MUCF

 • Film

Röster om demokrati

Filmer där du möter personer som berättar om sin syn på demokrati, möjligheten att vara demokratiskt delaktig och vara en fullvärdig medborgare.

Myndigheten för delaktighet

 • Film

Demokrati genom åren

En film med historiska tillbakablickar och nuläge om möjligheten att rösta och vara demokratiskt delaktig.

Myndigheten för delaktighet

 • Metodmaterial

Handboken “Inget att vänta på”

Handbok som ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Jämställdhetsmyndigheten

 • Undervisningsmaterial

Könsnormer i bildspråk

Ett utbildningsmaterial med fokus på könsnormer och bildanalys.

Mediemyndigheten

 • Podd

Sexualitet, samtycke och relationer

Podd om varför det är viktigt att prata om sexualitet, samtycke och relationer i skolan.

Skolinspektionen

 • Metodmaterial

Samtyckeskultur

Ett metodmaterial med sex konkreta steg för att främja en samtyckeskultur.

FATTA!

 • Webbkurs

Bli normmedveten

En webbkurs för vuxna. Kursen ger kunskap om vad normer är samt möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter och privilegier för att bli mer normmedveten.

Friends

 • Undervisningsmaterial

Normer och makt

Övningar för skolpersonal att göra med elever och deltagare kopplat till normer och makt.

Friends

 • Undervisningsmaterial

Allas lika rätt

Fördjupande elevtexter om diskriminering, med reflektions- och diskussionsfrågor.

Amnesty

 • Lärarhandledning

Nu får det vara nog

En lärarhandledning om flickors utsatta situation globalt kopplat till jämställdhet och våld. Innehåller även övningar för eleverna.

Plan International