Till innehåll

Inflytande och delaktighet

Här finns material för att arbeta med demokrati i praktiken såsom att organisera deltagande eller uppmuntra till inflytande.

Vad innebär inflytande och delaktighet?

Vad innebär demokratisk utbildning i praktiken? Är det möjligt att lära sig demokrati? Är värdegrund och vetenskaplig grund förenliga? Det finns otaliga föreställningar om vad demokrati är eller bör vara. Därmed är det svårt att på vetenskaplig grund fastställa en allenarådande definition. Men kunskap om olika perspektiv på demokratin och dess möjligheter och utmaningar samt kunskap om forskning om demokrati och lärande gör det möjligt att arbeta med skolans demokratiuppdrag på vetenskaplig grund.

Välj material

 • Film

När förtroendet brister 

En kort film som är tänkt att väcka tankar och starta samtal.

Forum för levande historia

 • Webbkurs

Delaktighet och inflytande i undervisningen

Få inblick i hur delaktighet och inflytande leder till högre motivation, ökat lärande och därmed bättre resultat för eleverna.

Skolverket

 • Undervisningsmaterial

Demokrati och samhälle  

Lektionstips och annan inspiration inom demokrati och samhälle för dig som jobbar inom den anpassade grundskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Undervisningsmaterial

Bygga demokrati  

Ett undervisningsmaterial med demokratiberättelser, statistik och övningar.

Världskulturmuseerna

 • Film

Så funkar Sverige

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter.

UR

 • Film

Sveriges demokrati 

En film som förklarar vad som menas med representativ demokrati och direktdemokrati.

UR

 • Podd

Demokrati i skolan

Demokrati i skolan handlar om varje individs möjlighet att få inflytande, men också som kollektiv och att undervisningen genomsyras av ämnet.

SKR

 • Undervisningsmaterial

Ett studiematerial från riksdagen 

Ett stort utbud av studiematerial som kan användas när riksdagen står på schemat i klassrummet.

Riksdagen

 • Handledning

Handbok för barns delaktighet och inflytande 

Handboken vänder sig till vuxna. Den ger teori och praktik för att fler barn ska inkluderas och bli lyssnade till i frågor som rör deras liv.

UNICEF

 • Stöd i arbetet

Guider, mallar och tips

Material från Sveriges elevkårer som är till för att underlätta elevkårens verksamhet.

Sveriges Elevkårer

 • Podd

Podd-serie om demokrati

I tre poddavsnitt samtalar inbjudna gäster om skolans utveckling som demokratisk samhällsfunktion.

Skolverket

 • Undervisningsmaterial

Demokrati pågår

Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar.

Forum för levande historia