Till innehåll

Försvara demokratin

Här finns material för att arbeta med att försvara demokratin såsom att motverka antidemokratiska uttryck och handlingar som exempelvis våldsbejakande extremism.

Vad innebär att försvara demokratin?

Hur förankrar och främjar vi demokrati, och hur agerar vi om demokratin utsätts för prövningar? Vad innebär det att försvara demokratin och hur kan demokratin göras motståndskraftig? Vad är de största hoten mot demokratin och hur kan de bemötas i praktiken? Sverige firade nyligen 100 år av demokrati och är i internationella jämförelser en stabil och livskraftig demokrati. På senare år har det skett en tillbakagång för demokratin i världen vilket gör att vi även i Sverige behöver se över hur demokratin kan försvaras.

Välj material

 • Stöd i arbetet

Så kan vi förebygga skolattacker

Sida med information och stöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker.

Center mot våldsbejakande extremism

 • Webbkurs

Skydd mot informationspåverkan 

En webbkurs som ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker.

MSB

 • Webbkurs

Så bör du agera vid terrorattentat

En webbkurs som ger dig kunskap om vad du behöver göra och tänka på vid ett terrorattentat.

MSB

 • Webbkurs

Tillsammans är vi totalförsvaret

En webbkurs framtagen för skolan som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig.

Försvarsmakten

 • Webbkurs

Terrorberedskap

Webbkurs som ger kunskap om olika attentatsmetoder och hur man kan skydda både sig själv och andra, samt bidra till att öka skyddet i en organisation.

MSB

 • Fakta för barn och unga

Anna Politkovskaja – kompromisslös journalist  

En dokumentär om Anna Politkovskaja, en orädd journalist, som mördades i sin trappuppgång 2006.

UR

 • Webbkurs

Lära och leva i osäkra tider 

Digital konferens om vilken roll skola har i kris eller krig och hur skolan påverkas av höjd beredskap.

Lärarfortbildning AB

 • Stödmaterial

Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism 

Vägledningen till vuxna som vill lära sig mer om hur man kan prata och arbeta förebyggande med barn och unga kring frågor som rör hat, radikalisering och våldsbejakande extremism.

Rädda Barnen

 • Lärarhandledning

Re:agera 

Lärarhandledning om civilkurage, samt film om sexuella trakasserier och civilkurage.

Raoul Wallenberg Academy

 • Rapport

Fulspel – högerextremism inom gamingvärlden 

Kunskapshöjande rapporter och ordlista om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer.

Expo

 • Digitalt uppslagsverk

Symbollexikon 

Symbollexikon för att bättre förstå symboler och uttryck för rasism som kan finnas i utbildningsmiljön.

Expo

 • Digitalt uppslagsverk

Wiki: rasistiska uttryck

Förklaringar av ord och uttryck för rasism som kan förekomma i utbildningsmiljön. En Wiki är en webbplats som kan redigeras av följarna.

Expo