Till innehåll

Nationalism och historiebruk

Vad är det som gör att det är så lätt att med historiens hjälp övertyga både sig själv och andra? Vilken funktion fyller historien för människor i olika sammanhang? Och hur påverkas vi egentligen av den historia vi möter?

  Nationalismens former

  Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Idag talar man om flera olika typer av nationalism som yttrar sig på olika sätt.

   Historia som mening och makt

   Historia kan brukas och missbrukas. När historia används i olika sammanhang kan man tala om historiebruk. Historia handlar förstås om det förflutna, men den säger ofta minst lika mycket om den tid som den skrivs i som om den tid den försöker beskriva.

   Relaterat

    Hitta fakta om fler ämnesområden

    Här hittar du fakta om våra olika ämnesområden.

     Undervisningsmaterial om historiebruk

     Ett interaktivt undervisningsmaterial där dina elever får öva förmågorna källkritik och historiebruk.
      Speltid - 3:06

      För skolan: Vad är historiebruk?

      Introduktion till begreppet historiebruk.