Till innehåll

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i förenklad version

Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Här kan du läsa förklaringen i en förkortad och förenklad version.

 1. Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter.
 2. Förklaringen om mänskliga rättigheter gäller för alla människor.
 3. Alla har rätt till liv och att leva fritt utan att fängslas.
 4. Ingen människa får äga en annan människa eller sälja en annan människa.
 5. Ingen får plåga eller misshandla någon annan eller behandla hen som om hen inte var en människa eller var värdelös.
 6. Alla har rätt att vara en egen person. Samhället får inte behandla människor som saker eller djur.
 7. Lagarna ska gälla lika för alla människor.
 8. Alla har rätt till hjälp från en domstol i sitt land.
 9. Ingen människa får bli tagen av polisen eller satt i fängelse eller bli tvingad att lämna sitt land utan att det finns ett riktigt skäl till det som står i lagen.
 10. När någon blir anklagad för ett brott ska en domstol tala om det så att andra människor kan komma och lyssna.
 11. När någon har blivit anklagad för ett brott har hen rätt att bli behandlad som om hen inte har gjort det innan man vet säkert.
 12. Ingen får säga elaka och osanna saker om någon annan. Alla har rätt att få ha sitt privatliv och sin familj i fred.
 13. Alla får resa vart de vill och bo var de vill i sitt eget land.
 14. Om någon behandlas illa i sitt land till exempel för att hen tycker olika eller har en annan religion så har den personen rätt att fly till ett annat land.
 15. Alla har rätt att vara medborgare i något land.
 16. Alla vuxna män och kvinnor har rätt att gifta sig och skaffa barn. Ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja.
 17. Alla har rätt att äga hus och saker själva eller tillsammans med andra.
 18. Alla har rätt att tycka vad de vill och tro på vilken religion de vill.
 19. Alla har rätt att tycka vad de vill och säga vad de vill om till exempel politik och religion.
 20. Alla har rätt att bilda en grupp eller förening och ha fredliga möten när de vill.
 21. Alla har lika mycket att säga till om om hur landet de bor i ska styras.
 22. Alla ska ha tillräckligt med pengar för att leva på. Människor ska få hjälp från samhället om deras pengar inte räcker till eller om de inte har någonstans att bo.
 23. Alla har rätt att arbeta.
 24. Alla har rätt till vila och fritid. Arbetstiden får inte vara för lång. Alla har rätt till betald semester.
 25. Alla ska ha tillräckligt med pengar till mat och kläder, bostad och sjukvård.
 26. Alla har rätt att gå i skolan. Det ska vara gratis att gå i skolan.
 27. Alla har rätt till kultur, till exempel att läsa böcker eller gå på bio och teater.
 28. Alla har rätt till att leva i ett samhälle och en värld där friheterna och rättigheterna i den här förklaringen kan bli verklighet.
 29. Alla måste hjälpa till för att samhället de bor i ska vara fritt
 30. Ingen får använda det som står i den här förklaringen för att försöka ta bort eller minska andras friheter och rättigheter.