Till innehåll

Nya Donskoj – ”aska ingen efterfrågat”

Under sovjetmaktens terror avrättades bara i Moskva över 40 000 människor för politiska brott, och Nya Donskoj-kyrkogården blev en av de platser där man under 1930–1950-talen begravde de avrättade. 

Den här sidan ingår i faktamaterialet Brottsplats Moskva, som berättar om platser i Moskva som är kopplade till terrorn och förtrycket i Sovjetunionen.

Minnesplats vid nya Donskoj-kyrkogården. Foto: Ann Wikström

Invid Dmitrij Donskoj-klostret, som grundades i slutet av 1500-talet, ligger Nya Donskoj-kyrkogården – inte att förväxla med Gamla Donskoj-kyrkogården, som ligger inne på själva klosterområdet. Den nya kyrkogården som anlades i slutet av 1800-talet har en egen ingång strax söder om klostret.

När man går in genom huvudingångens grindar ser man rakt framför sig en röd kyrkobyggnad. Denna kyrka byggdes 1927 om till Moskvas första krematorium och kolumbarium, som sedan användes ända fram till början av 1980-talet. På 1990-talet stängdes krematoriet helt och byggdes på nytt om till kyrka.

Under sovjetmaktens terror avrättades bara i Moskva över 40 000 människor för politiska brott, och Nya Donskoj-kyrkogården blev en av de platser där man under 1930–1950-talen begravde de avrättade. Under den stora terrorns år 1937–1938 arbetade Donskoj-krematoriet dag och natt. I arkiven har man hittat bekräftelse på att kropparna av över 7 000 avrättade fraktades till krematoriet, men det verkliga antalet är antagligen ännu större. Det hände även att man förde dit levande personer som sköts i krematoriets källare.

Askan efter de avrättade slängdes ner i stora massgravar, och familjen informerades aldrig om att en person hade avrättats eller var han eller hon hade begravts. Först när arkiven öppnades på 1990-talet fick de anhöriga veta vad som hänt deras familjemedlemmar.

I Nya Donskoj-kyrkogårdens massgravar ligger askan efter en lång rad kända personer, till exempel författaren Isaak Babel och regissören Vsevolod Meyerhold, som båda sköts av säkerhetstjänsten NKVD 1940. Men ingen vet exakt var de ligger begravda.

På kyrkogården finns det idag tre kända massgravar där askan efter avrättade under 1930-1950-talen är nedgrävd. Aska som ingen efterfrågat, står det på en liten sten vid varje massgrav.

Massgrav 1 och 2 finner man genom att följa skyltarna till vänster om den väg som leder från ingången fram till kyrkan. Gravarna är utmärkta som Общая могила (gemensam grav) № 1 och № 2.

Vid grav nummer 1 finns en liten gravsten med inskriften ”Aska som ingen efterfrågat 1930–1942”. Senare har man intill rests en lite större minnessten där man kan läsa: ”I denna grav ligger kvarlevorna efter människor som plågades till döds och avrättades som oskyldiga offer för den politiska repressionen 1930–1942. Evigt vare deras minne”. Runtomkring i den lilla rabatten har släktingar och vänner satt upp egna minnesskyltar över enskilda offer, med namn, årtal och ibland foton. På nästan alla skyltar står dödsåret 1937. Bland minnesskyltarna och stenarna ligger mängder av blommor.

Blomsterarrangemang vid en minnesplats.

Massgrav 1, där anhöriga har satt upp minnesskyltar. Foto: Ann Wikström.

Massgrav 2, som ligger i närheten, innehåller ”aska som ingen efterfrågat 1933– 1934”, och även där har närstående satt upp minnesskyltar över några av offren.

Den tredje massgraven, med ”aska som ingen efterfrågat 1945–1989”, hittar man genom att från huvudingången gå rakt fram mot kyrkan och sedan vid dess vänstra gavel gå till vänster, följa stigen ungefär 30 meter och sedan vika av till höger.

Vid denna massgrav har människorättsorganisationen Memorial satt upp en minnesbok där man har sammanställt listor med namnen på de tusentals offer som ligger begravda på kyrkogården. Här finns också en minnesplats (мемориал) med ett stort antal minnesstenar uppställda i cirkel. Många av dem har rests till minne av offer från andra länder, som avrättades i Moskva och begravdes på Nya Donskoj-kyrkogården. Vid minnesplatsen finns också en minnessten över de medlemmar av Judiska antifascistiska kommittén som avrättades i augusti 1952.

Adress

Ulitsa Ordzjonikidze 4 (улица Орджоникидзе 4)

Metro: Sjabolovskaja (Шаболовская) på den oranga linjen

Sidan uppdaterades senast 2023-06-09.

Relaterat

  Hitta undervisningsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Forskningsöversikt: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

   En kartläggning från 2008 av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

    Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

    I Forum play hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från kommunistiska regimer.