Till innehåll

MGU – den största av stalinskraporna

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, byggdes i Moskva sju skyskrapor på strategiska platser. De brukar kallas stalinskraporna, och var inspirerade av och skulle överträffa, Manhattans skyskrapor. 

Den här sidan ingår i faktamaterialet Brottsplats Moskva, som berättar om platser i Moskva som är kopplade till terrorn och förtrycket i Sovjetunionen.

Ett höghus tornar upp sig mot en molnig himmel.

MGU – den största av stalinskraporna. Foto: Ann Wikström

Efter kriget, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, byggdes i Moskva sju skyskrapor på strategiska platser. De brukar kallas stalinskraporna, och var inspirerade av och skulle överträffa, Manhattans skyskrapor. 

Var och en av de sju stalinskraporna har sin egen utformning, men de känns lätt igen inte bara på sin storlek utan på den enhetliga stilen, som ibland brukar kallas stalinistisk gotik – monumentala byggnader utrustade med tinnar och torn och utsmyckade med kolonner, statyer, emblem, spiror och stjärnor.

Den största av de sju stalinskraporna är Moskvas statliga universitet, MGU, som ligger i stadens sydöstra utkant. Detta ”Vetenskapens tempel”, som det officiellt kallades, började byggas 1949 och invigdes under högtidliga former den 1 september 1953, några månader efter Stalins död.

Universitetet byggdes på en av Moskvas högsta punkter, på den ås som då hette Leninbergen och som stupar brant ner mot Moskvafloden. Åsen och det vackra parkområdet har nu fått tillbaka det gamla namnet Vorobjovy Gory, som på svenska brukar översättas med Sparvbergen. I de ursprungliga planerna var det tänkt att den nya skyskrapan skulle trona alldeles vid kanten av åsen, men experterna lyckades övertyga Stalin om att det kunde leda till en katastrof att placera en så stor byggnad alldeles vid branten – vid ett ras skulle den störta ner i floden. Universitetet byggdes istället några hundra meter bort, och vid branten mot floden anlades istället en utsiktsplats där man har en fantastisk utsikt över Moskva.

Universitetets centrala byggnad har 32 våningar och tornet som krönts av en spira är 240 meter högt. På grund av sin storlek och sitt läge syns universitetsbyggnaden på långt håll, men på avstånd ser man inte proportionerna på alla detaljer. Först när man står alldeles nära förstår man hur enorm byggnaden faktiskt är. MGU är en gigantisk anläggning som rymmer en mängd universitetsinstitutioner, men även studenthem och bostäder för lärare. Den var också planerad för att inrymma allt som studenterna kunde behöva; post, telegraf, bio, affärer, matsalar, frisör, sportanläggningar osv.

I samtida reportage berättades om hur medlemmar i kommunistpartiets ungdomsorganisation Komsomol gjorde heroiska insatser vid bygget av det nya universitetet. Det man inte berättade var att flera Gulagläger inrättades vid bygget och att många tusen fångar var med och byggde ”Vetenskapens tempel”. Fånglägret med vakttorn och taggtråd låg till en början några kilometer från byggarbetsplatsen, men när arbetet gick mot sitt slut upprättade man ett nytt läger på själva arbetsplatsen, placerad på några av de högsta våningarna i centraltornet. På så sätt kunde man spara in på bevakningen, eftersom fångarna ändå inte kunde fly från detta läger högt ovan marken.

Det berättas att en fånge trots detta försökte fly genom att av plywood och metalltråd tillverka ett slags hängglidare och kasta sig ut från centraltornet. I en del versioner av berättelsen slutar den med att fången lyckas ta sig över till andra sidan Moskvafloden och fly, i andra varianter skjuts han ner när han kommer glidande genom luften.

Adress

Ulitsa Leninskie gory 1 (улица Ленинские горы 1)

Metro: Universitet (Университет) eller Vorobjovy Gory (Воробьевы Горы)

Sidan uppdaterades senast 2023-06-09.

Relaterat

  Hitta undervisningsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Forskningsöversikt: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

   En kartläggning från 2008 av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

    Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

    I Forum play hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från kommunistiska regimer.