Till innehåll

Krigsförbrytartribunal tillsatt efter trettio år

Efter en konflikt med Vietnam invaderades Kambodja i december 1978, och de röda khmerernas styre föll samman. Regimen hade då i fyra år terroriserat, mördat och hållit befolkningen i skräck. Det skulle dock dröja ända till 2003 innan en krigsförbrytartribunal inrättades. Tribunalen sanktionerades av FN, med uppgift att ställa ledande personer inför rätta. I mitten av 2007 lades det första åtalet fram inför tribunalen.

Efter fem års krig mot Lon Nol-regimen stod de röda khmererna som segrare i april 1975. De dröjde inte med att inleda radikala förändringar i landet. Efter några få dagar hade Phnom Penh och andra städer tömts på sin befolkning. Alla band med det förflutna skulle kapas. Äldre politiska och sociala institutioner liksom seder och kultur skulle utrotas.

Befolkningen förvandlades till slavar som levde i stora jordbrukskollektiv. Minsta avvikelse från regeringens bestämmelser och minsta kritik mot politiken kunde bestraffas med döden. Regimen ville utplåna alla som sågs som fiender till den nya ordningen. Först drabbades officerare och statstjänstemän som hade tjänat den förra regimen samt intellektuella och akademiker, senare även andra verkliga eller inbillade oliktänkande.

Fortsatt terror efter fallet

Massakrer på påhittade fiender var vanliga. Praktiskt taget alla de 14 000 eller fler som fördes till säkerhetspolisens högkvarter S-21 dödades, många av dem efter svår tortyr. Förutom genom rena avrättningar dog massor av människor till följd av administrativ inkompetens, regimens vägran att ta hänsyn till förhållanden som inte stämde överens med ledarnas världsbild och den brutala behandlingen av de f.d. stadsborna.

Efter en konflikt med Vietnam som regimen själv hade underblåst invaderades Kambodja av Vietnam i december 1978, och de röda khmerernas styre föll samman. Efter sitt fall fortsatte de röda khmererna emellertid att föra krig mot de efterföljande regimerna och terrorisera civilbefolkningen till långt in på 1990-talet.

Brott mot mänskligheten

Det står klart att kommunistregimen systematiskt förföljde åtminstone en etnisk grupp, vietnameserna. Det hängde samman med regimens politiska konflikt med Vietnam. Enligt Ben Kiernan var rasism och etnisk nationalism de viktigaste inslagen i de röda khmerernas ideologi. Kiernan hävdar att de förföljde och dödade även medlemmar av flera andra minoritetsfolk, särskilt chamfolket. Andra forskare håller dock inte med. De röda khmerernas handlingar uppfyller i skrämmande hög grad kriterierna för brott mot mänskligheten, med systematiska och omfattande angrepp på en civilbefolkning som utsattes för mord, tvångsförflyttningar, tortyr och alla slags svåra umbäranden.

Första åtalet väckt under 2007

År 1997 bad Kambodjas regering FN om stöd för att döma dem som bar ansvaret för röda khmerernas brott mot Kambodjas folk. Efter sega förhandlingar nådde Kambodja och FN en uppgörelse 2003 om att inrätta en krigsförbrytartribunal, ECCC (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia). Endast ledande personer bland röda khmererna ska ställas inför rätta och brotten måste ha utförts mellan 17 april 1975 och 6 januari 1979.

Det första åtalet lades fram i mitten av 2007, och under månaderna därefter greps och åtalades en handfull personer, däribland Pol Pots andreman Nuon Chea. Pol Pot själv dog 1998.
Ingen av de åtalade har anklagats för folkmord, utan i stället rör åtalspunkterna brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.