Till innehåll

Kambodja

Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren 1975–1979, för de mest extrema. Enligt beräkningar dog 20 procent av befolkningen (mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor) under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik.

Kvinna i en skog som bär en bebis i sina armar, intill henne står två små barn.

Nära den thailändska gränsen vandrar tiotusentals khmerflyktingar i skogen mot Thailand för att undkomma svält. Denna mamma bär på sitt spädbarn som föddes i skogen flera dagar tidigare. Foto: Roland Neveu/LightRocket/Getty Images

Handlingar som också förekom i Sovjetunionen och Kina drogs här till sin spets. Befolkningen delades in i ”goda” och ”onda” kategorier, där de senare saknade rättigheter i det nya samhället. Grupper som inte ansågs ha någon plats i idealstaten – intellektuella, borgare, vissa etniska och nationella minoriteter – utsattes för förföljelser.

Den kambodjanska regimen föredrog att mörda sina fiender snarare än att spärra in dem. Städerna tömdes på folk och regimen tvångsförflyttade miljoner människor dit den behagade. Utrensningarna inom partiet blev också mer omfattande än någon annanstans. När Vietnam invaderade Kambodja hade regimen redan till stor del förtärt sig själv.

  Krigsförbrytartribunal tillsatt efter trettio år

  Först 2003 inrättades en krigsförbrytartribunal med uppgift att ställa ledande personer inför rätta.

   Viktiga årtal

   Få en överblick av viktiga skeenden i Kambodjas historia.

    Levnadsöde: Dagbok

    Läs dagboken som skrevs av en ung kambodjanska när de röda khmererna tog makten.