Till innehåll

Andra världskriget 1943

På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets femte år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

Bilden visar 4 män som sitter uppradade på stolar.

Henri Giraud, Franklin D Roosevelt, Charles de Gaulle och Winston Churchill tillsammans under Casablancakonferensen, januari 1943. Foto: Imperial War Museum

Vid en konferens i Casablanca i Marocko i januari träffades Churchill och Roosevelt. Även Stalin var inbjuden men kom inte på grund av den militära situationen vid Stalingrad. Vid konferensen beslutades att de allierades målsättning var Tysklands, Italiens och Japans ovillkorliga kapitulation. Och att axelmakternas ”skyldiga, barbariska ledare” skulle bestraffas för sina brott. De bestämde också att inga separata freds- eller andra förhandlingar med Tyskland fick föras.

Casablanca-konferensen

Vid en konferens i Casablanca träffades Churchill och Roosevelt. Även Stalin var inbjuden men kom inte till Casablanca i Marocko. Han skyllde på den militära situationen. Vid konferensen beslutades att de allierades målsättning var Tysklands, Italiens och Japans ovillkorliga kapitulation. Vidare bestämdes att de allierade skulle föra kriget gemensamt och inga separata fredsförhandlingar skulle få inledas. Detta innebar att inte några förhandlingar fick äga rum med Tyskland, inte ens om det gällde räddningen av människor undan Förintelsen.

Tyska armén kapitulerar vid Stalingrad

Hösten 1942 inledde tyska styrkor ett anfall mot staden Stalingrad i Sovjetunionen. Striderna om staden pågick i flera månader och var ett av de hårdaste slagen under hela andra världskriget. Den 31 januari 1943 tvingades tyskarna kapitulera för de sovjetiska styrkorna.

Stalingrad blev en vändpunkt i kriget. Det var militärt en viktig strategisk knutpunkt, som nu gick förlorad för tyskarna. Det fick också en stark psykologisk effekt. Den sovjetiska armén hade visat sig överlägsen och tyskarna hade lidit ett katastrofalt nederlag. Allt fler började nu tvivla på att Tyskland skulle vinna kriget.

Efter Stalingrad avancerade de sovjetiska styrkorna på nästan alla fronter i Sovjetunionen och lyckades återerövra de områden som hade ockuperats av tyskarna. Vid årsskiftet 1943/1944 hade de tyska styrkorna drivits tillbaka till den polska gränsen.

Bilden visar soldat som håller i vit flagg framför stor öppen plats omgärdad av sönderbombade byggnader.

Stalingrad blev en vändpunkt i kriget. Det var militärt en viktig strategisk knutpunkt, som nu gick förlorad för tyskarna. Foto: Georgii Zelma/Bundesarchiv

Tyskland och Italien kapitulerar i Nordafrika

Den 11–13 maj 1943 tvingades de tyska och italienska styrkorna att kapitulera för de brittisk-amerikanska trupperna på den nordafrikanska fronten.

De allierade hade segrat i kriget i Nordafrika och kontrollerade hela den nordafrikanska kustlinjen.

Bilden visar en stridsvagn med soldater som passerar rökhärjad stridsvagn.

Brittisk stridsvagn passerar en utslagen tysk motståndare. Foto: Imperial War Museum

Tyskland ockuperar Italien

Den 10 juli 1943 invaderade brittiska och amerikanska styrkor Sicilien, för att därifrån ta sig vidare till det italienska fastlandet. I Italien blev den folkliga opinionen mot kriget och Mussolini allt starkare. Italienarna var trötta på kriget, ville lösgöra sig från alliansen med Tyskland och söka fred med de allierade.

Tidigt på morgonen 25 juli avsattes Mussolini av fascistpartiets ledande organ, Stora rådet, och senare samma dag arresterades han av italiensk militär på order av kungen. En ny, icke-fascistisk regering bildades ledd av Pietro Badoglio.

Den 9 september nådde de brittisk-amerikanska styrkorna fastlandet och några dagar senare kapitulerade Italien. Hitler accepterade emellertid inte att Italien drog sig ur kriget, utan beslutade att landet skulle ockuperas. I mitten av september besatte tyska trupper Italien och fortsatte striderna mot de västallierade styrkorna.

I mitten av september fritogs också Mussolini av tyska fallskärmstrupper och utropade därefter Repubblica Sociale Italiana (sociala italienska republiken) som behärskade ett territorium kring Poslätten och vars huvudstad var Salò vid Gardasjön.

Bilden visar soldater som går i land med båtar på en strand.

Den 10 juli 1943 invaderade brittiska och amerikanska styrkor Sicilien, för att därifrån ta sig vidare till det italienska fastlandet. Foto: US Navy

Andra världskriget år för år

  1933 – 1939: Åren före krigsutbrottet

  Läs om hur Adolf Hitler kommer till makten och omvandlar Tyskland till en nazistisk diktatur.

   1939

   På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets första år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

    1940

    På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets andra år. Sidan är en del av faktaavdelningen Andra världskriget - år för år.

     1941

     På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets tredje år. Sidan är en del av faktaavdelningen Andra världskriget - år för år.

      1942

      På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets fjärde år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

       1943

       På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets femte år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

        1944

        På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets sjätte år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

         1945

         På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets sjunde år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.