Till innehåll

Andra världskriget 1941

På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets tredje år. Sidan är en del av faktaavdelningen Andra världskriget - år för år.

Bilden visar sex soldater ovanpå ett militärfordon.

I mars 1941 sattes den tyska afrikakåren in i striderna i Nordafrika. Foto: Bundesarchiv

Våren 1941 ockuperades Grekland och Jugoslavien av Tyskland samtidigt som Bulgarien anslöt sig till axelmakterna.

Den 22 juni bröt Hitler den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten, som hade ingåtts i augusti 1939. Tyska trupper invaderade Sovjetunionen och tog under hösten kontroll över stora delar av landet. Röda armén drevs ut ur Estland, Lettland och Litauen. De tre länderna blev istället ockuperade av Tyskland. Sovjetunionen ”bytte sida” och blev en del av den västeuropeiska alliansen mot Tyskland. Finland förklarade krig mot Sovjetunionen på Tysklands sida.

I december 1941 gick även Japan in i kriget genom att anfalla bland annat USA. Också Hitler förklarade kort därefter krig mot USA, vilket innebar att det tidigare neutrala USA nu var i krig både i Asien och Europa.

Kriget i Nordafrika

Att få kontroll över den nordafrikanska kusten var strategiskt viktigt för båda de krigförande sidorna. Den krigförande part som behärskade kusten skulle även få kontroll över fartygstrafiken i Medelhavet. Härifrån skulle de allierade också lätt kunna anfalla de italienska öarna.

Under hösten 1940 försökte italienska trupper ockupera Egypten, men möttes av överlägset brittiskt motstånd. I mars 1941 sattes den tyska afrikakåren, under ledning av general Erwin Rommel, in i striderna i Nordafrika. Tyskarna nådde stora framgångar. I början av 1942 hade de brittiska styrkorna lidit stora förluster och trängts tillbaka in i Egypten till el-Alamein.

Tyskland anfaller Grekland och Jugoslavien

Den 28 oktober 1940 gick italienska styrkor in i Grekland. Italien lyckades inte besegra den grekiska armén. Grekland fick hjälp av Storbritannien som skickade allierade trupper till det grekiska fastlandet och Kreta.

Den 6 april 1941 förklarade Tyskland krig mot Grekland och sände trupper till Italiens hjälp. Det grekiska fastlandet ockuperades av Tyskland i slutet av april och Kreta i slutet av maj.

Den 6 april 1941 anföll tyska och ungerska trupper Jugoslavien. Efter tyska bombangrepp som förstörde flera städer, kapitulerade Jugoslavien den 17 april 1941.

Soldater marscherar på stadsgata. Bredvid militärfordon med två sittande soldater ovanpå.

Det grekiska fastlandet ockuperades av Tyskland i slutet av april och Kreta i slutet av maj. Foto: Rauch/Bundesarchiv

Tyskland anfaller Sovjetunionen - Barbarossa

Den 22 juni 1941 inledde Tyskland operation Barbarossa – det stora fälttåget i Sovjetunionen

De tyska förberedelserna för Barbarossa hade pågått sedan sommaren 1940, men för Sovjetunionen kom anfallet överraskande. Den sovjetiske ledaren, Josef Stalin, var övertygad om att Hitler inte skulle bryta den icke-angreppspakt som gjorts mellan Tyskland och Sovjetunionen i augusti 1939. I anslutning till det tyska anfallet förklarade också Rumänien, Ungern, Slovakien och Finland krig mot Sovjetunionen. Bulgarien deltog däremot inte, med motiveringen att de inte ville föra krig mot ett slaviskt broderfolk. Sovjetunionen blev nu allierat med de västeuropeiska länderna. Den 12 juli undertecknades ett avtal om ömsesidigt militärt bistånd mellan Sovjetunionen och Storbritannien.

Under hösten 1941 blev fälttåget en stor framgång för Tyskland. De baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, som hade varit ockuperade av Sovjetunionen sedan sommaren 1940 ockuperades nu istället av Tyskland. Utan större svårigheter tog sig de tyska trupperna närmare huvudmålet Moskva. Den sovjetiska Röda armén förfogade över många fler soldater än den tyska armén, men kvalitativt var den tyska armén överlägsen.

Efter anfallet genomfördes en gigantisk mobilisering i Sovjetunionen. Vid årsskiftet 1941/1942 stoppades tyskarna av Röda armén utanför Moskva och de lyckades inte ta staden. Den ryska vintern hjälpte också till att hindra tyskarnas framfart. Stor del av det tyska krigsmaterialet klarade inte kylan, både fordon och vapen slutade att fungera.

Den tyska krigsmaskinen var uppbyggd för blixtkrig. Överraskande anfall med starkt flygunderstöd. Det för att snabbt komma närmare slutmålet innan fienden hann organisera ett effektivt motstånd. Blixtkriget hade haft stor framgång i Västeuropa och på Balkan 1940–1941, men i Sovjetunionen tvingades tyskarna istället föra ett försvars- och ställningskrig.

Militärfordon med soldater i framför träbyggnad.

Under hösten 1941 blev fälttåget en stor framgång för Tyskland. Foto: Tannenberg/Bundesarchiv

Finland går med i kriget mot Sovjetunionen

Efter Finlands nederlag i Vinterkriget mot Sovjetunionen vintern 1939/1940 tvingades Finland överlämna stora landområden till Sovjetunionen. Under hösten 1940 växte en finsk opinion fram för att Finland borde ställa sig på Tysklands sida om ett krig skulle bryta ut mellan Tyskland och Sovjetunionen. Finlands främsta syfte var att ta tillbaka de landområden som hade förlorats i vinterkriget.

Den 26 juni 1941 förklarade Finland krig mot Sovjetunionen, på Tysklands sida. Finska trupper deltog sedan i striderna mot Sovjetunionen fram till september 1944. Det har kommit att kallas fortsättningskriget.

Soldat med hjälm och gevär i skogen.

Finsk soldat utrustad med ett maskingevär under slaget vid Vuosalmi under det så kallade fortsättningskriget. Foto: Finska Försvarsmakten, SA-kuva

Pearl Harbor - Japan anfaller USA

När kriget bröt ut i Europa i september 1939, förklarade sig USA neutralt. Under 1941 visade USA sitt stöd för de allierade genom att bland annat sända krigsförnödenheter till Storbritannien. De vägrade dock att gå med i kriget.

Den 7 december 1941 anfölls USA av Tysklands allierade Japan. Anfallet riktades mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii och kom helt oväntat. Stora delar av den amerikanska stillahavsflottan förstördes och över 3 000 amerikaner dödades. De japanska förlusterna blev däremot mycket små.

Den 8 december förklarade USA krig mot Japan. Den 11 december förklarade Tyskland och Italien krig mot USA. Det tidigare neutrala USA var nu i krig både i Fjärran östern och i Europa.

Anfallet på Pearl Harbor var inledningen på en stor japansk offensiv i hela Sydostasien och Ostindien. I maj 1942 hade Japan ockuperat stora delar av Sydostasien.

Kantrande skepp täckt i rök.

USS Arizona brinner efter den japanska attacken på USA:s flottbas Pearl Harbor. Foto: National Archives and Records Administration

Andra världskriget år för år

  1933 – 1939: Åren före krigsutbrottet

  Läs om hur Adolf Hitler kommer till makten och omvandlar Tyskland till en nazistisk diktatur.

   1939

   På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets första år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

    1940

    På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets andra år. Sidan är en del av faktaavdelningen Andra världskriget - år för år.

     1941

     På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets tredje år. Sidan är en del av faktaavdelningen Andra världskriget - år för år.

      1942

      På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets fjärde år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

       1943

       På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets femte år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

        1944

        På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets sjätte år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.

         1945

         På den här sidan kan du lära dig om händelser under andra världskrigets sjunde år. Sidan är en del av faktasidorna Andra världskriget - år för år.