Till innehåll

Förintelsen

Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.

Övergripande om Förintelsen

  Förintelsens historia kronologiskt

  Ett omfattande material om Förintelsens olika delar som presenteras kronologiskt.

   Fakta på flera språk

   Faktatexter på arabiska, engelska, somaliska och svenska om Förintelsen och andra världskriget. Texterna är kortfattade och på enklare språk.

   Den nazistiska förföljelsen av olika grupper

    Förföljelsen av judar

    Omkring sex miljoner judar mördades under Förintelsen. Lär dig mer om folkmordet här.

     Förföljelsen av romer

     En stor del av den romska befolkningen i Europa dödades av nazisterna under andra världskriget.

      Förföljelsen av andra grupper

      Homosexuella, politiska meningsmotståndare, slaver, Jehovas vittnen och funktionsnedsatta - alla förtrycktes och mördades de under den nazistiska regimen.

      Ghetton, koncentrationsläger och förintelseläger

       Ghetton

       Ett ghetto var ett avskilt område där bara judar levde. De tyska nazisterna upprättade ghetton för att isolera judarna från den övriga befolkningen.

        Koncentrationsläger

        Här kan du läsa om olika koncentrationsläger där människor spärrades in för att de sågs som oönskade och farliga för ”folkgemenskapen”.

         Förintelseläger

         De nazityska förintelselägren upprättades för ett enda syfte - att genomföra ett systematiskt massmord.

         Förintelsen geografiskt

          Nazityskland, Österrike och Tjeckoslovakien

          Läs om vad som hände i de tre länderna under Förintelsen och tiden som ledde fram till andra världskriget.

           Polen och östra Europa

           Läs om vad som hände i Polen och östra Europa under Förintelsen och tiden som ledde fram till andra världskriget.

            Ungern

            På den här sidan kan du läsa om vad som hände i Ungern under Förintelsen och tiden som ledde fram till andra världskriget

             Sovjetunionen

             Läs om vad som hände i Sovjetunionen under Förintelsen och andra världskriget.

              Västeuropa

              Läs om vad som hände i Västeuropa under Förintelsen och andra världskriget.

              Sverige & Förintelsen

               Tidslinje över Sverige och Förintelsen 1933-1945

               Vad visste befolkningen i Sverige om förföljelserna av judarna? Vad gjorde de för att hjälpa? Vilka kompromisser gjorde de och av vilka skäl? Hur fria var de att handla?

                Svenska hjälp- och räddningsaktioner

                Hur såg det svenska flyktingmottagandet ut under och efter andra världskriget? Vem var Raoul Wallenberg och på vilket sätt bidrog han? Läs även om de 500 judiska flyktingbarn som räddades till Sverige 1938-1939.

                 Vittnesmål

                 Att ta del av andra människors upplevelser kan väcka känslor och leda till insikter om tidigare händelser och skeenden i vår historia som inte får hända igen. Här hittar du olika sätt att ta del av och arbeta med vittnesmål.

                  Snubbelstenar

                  Runt om i Europa har ca 70 000 ”snubbelstenar” lagts ned för att minnas personer som föll offer för Förintelsen. I Sverige finns snubbelstenar på tre platser i Stockholm.

                  Publikationer

                  Rapporter, böcker och andra publikationer som berör Förintelsen.

                   Reseguide: Folkmordet på romer under Förintelsen

                   En guide till minnesplatser i Polen med koppling till folkmordet på romer under Förintelsen.

                    Någonstans i Sverige

                    En antologi med lokalhistoriska perspektiv på Sverige och Förintelsen.

                     Om detta må ni berätta

                     En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933–1945.

                      Om vad och hur ´må´ ni berätta?

                      En rapport från 2011 som visar att romer tvingas dölja sin tillhörighet och sina barns ursprung i rädsla för diskriminering.

                       Med folkmord i fokus

                       En faktaskrift från 2008 om händelser, dimensioner och verkningsprocesser med anknytning till Förintelsen som fått plats i vårt kollektiva historiemedvetande.

                        Myt och propaganda – Musiken i nazismens tjänst

                        En faktaskrift från 2007 som beskriver musikens roll i nazisternas propaganda, där målet var att förena folket i kampen för Tredje riket. 

                         Lysning av misstag, sa Lysander

                         En faktaskrift om judisk "ras" som äktenskapshinder. Från september år 1935 till slutet av andra världskriget var Svenska kyrkans präster enligt UD skyldiga att tillämpa av de tyska Nürnberglagarna, för att hantera lysningsärenden.

                          Lärarenkät om Förintelsen

                          En undersökning från 2008 om lärarens erfarenhet av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen.

                           A survey of teachers experiences and perceptions in relation to teaching about the Holocaust

                           The survey’s principal objective was that of charting whether attitudes of teachers, school managements, students and parents, create and maintain opposition to teaching and learning about the Holocaust.

                            1989 – en antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa

                            Antologi från november 2019 som ger olika perspektiv på händelseutvecklingen 1989 i Tyskland, Polen och Ungern.

                             En neutral historia?

                             En rapport om hur den svenska allmänheten i dag ser på den utrikespolitik som den svenska samlingsregeringen bedrev under andra världskriget.

                              Vittnesmål från Förintelsens överlevande 1939–2020

                              En rapport som undersöker hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts.

                               Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

                               Faktaskriften "Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer" är en genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjet, Kina och Kambodja under åren 1917-1989.

                                “Kristallnatten” i svenska dagstidningar

                                En textanalys av tio tongivande svenska dagstidningars rapportering om pogromen mot tyska judar som senare fick benämningen »Kristallnatten«.

                                 Kartläggning av samlingar kopplande till Förintelsen vid kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige

                                 Rapporten innehåller dels översiktliga presentationer per institution, dels en mer detaljerad bilaga där digitaliserade objekt listas per institution.

                                  Uppfattningar om Förintelsen

                                  En rapport rapport från maj 2019 om svenska folkets uppfattningar om Förintelsen. 

                                   Besöksmål Auschwitz

                                   En rapport om svenska resor för elever till Förintelsens minnesplatser.

                                    Hågkomstresor till Norge – i spåren av den norska Förintelsen

                                    Ett kompendium för lärare och elever som vill studera händelser i det ockuperade Norge under andra världskriget. En historia där motstånd är centralt.

                                     Resehandledning och guider till Förintelsens minnesplatser i Polen

                                     Sju e-böcker som guidar dig till Förintelsens minnesplatser i Polen.

                                     Relaterat

                                      Förintelsens minnesdag

                                      Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

                                       Utställningen Sverige och Förintelsen

                                       Vad visste vi egentligen i Sverige om Förintelsen? Utställningen visas just nu på Göteborgs stadsbibliotek.

                                        Undervisningsmaterial

                                        Här hittar du som är lärare 27 olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.