Demokratin och du

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati.
Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dom?
När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?

Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg.
Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet.

Historien skrivs nu. Du är en del av den. 

För skolan

För dig som arbetar i skolan erbjuder vi flera klassrumsmaterial som kan användas med elever från årskurs 7 till gymnasiet.

För skolan

För alla

Samtalskvällar, filmer som samtalsstartare och fördjupande faktamaterial är en del av det vi kan erbjuda alla som vill engagera sig i och veta mer om demokrati.

För alla
 
 

Aktuellt

 • Filmer som samtalsstartare

  Vi har tagit fram tre korta filmer som kan väcka tankar och starta samtal om de visas för grupper. Filmerna handlar om frågorna:

  • Vad händer om du slutar bry dig? (filmen nedan)
  • Påverkar identitet din plats i demokratin? Se filmen.
  • Vad händer om du ändrar ditt bemötande av andras åsikter? Se filmen.

 • Nästa samtalskväll 13 mars - När vi ställs mot dom

  Demokrati betyder folkstyre. Men hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag?  Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. 

  Moderator 
  Sharon Jåma

  Samtalspanel 
  Paulina de los Reyes, Stockholms Universitet 
  Josette Bushell-Mingo, prefekt vid Stockholms dramatiska högskola 
  Bengt Westerberg f.d. partiledare Folkpartiet Liberalerna

  Var
  På Forum för levande historia i Stockholm och Live på Facebook

  Mer info

 • Tre av fem tycker att demokratin har försvagats de senaste 5-10 åren

  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Forum för levande historia. 1027 personer i Sverige intervjuades 14–20 februari 2019.

   

 • Två av fem känner sig ganska/mycket delaktig i demokratin

  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Forum för levande historia. 1027 personer i Sverige intervjuades 14–20 februari 2019.