Till innehåll

Boktips inför sommaren

Nedan listar vår bibliotekarie Elias några läsvärda böcker som kommit ut nyligen kring våra ämnen.

Vårt bibliotek är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord. Utöver dessa två kärnområden täcker bibliotekets samling litteratur kring demokrati, kommunistiska regimers brott, mänskliga rättigheter, hbtqi, rasism och utbildning.

Nedan listar vår bibliotekarie Elias några läsvärda böcker som kommit ut nyligen kring våra ämnen.

1. Lejonmyran

Lars Arrhenius. 2024

Lejonmyran handlar om folkmordet i Rwanda. Den är en personlig uppgörelse med människans oförmåga att lära av historien. Lars Arrhenius låter oss följa folkmordets obönhörliga logik, från hatspråkets indelning i ”vi” och ”dem”, till det besinningslösa mördandet och eftervärldens yrvakna förundran inför massakrernas omfattning och brutalitet.

2. Hand i hand med barnen till Treblinka: berättelsen om Janusz Korczak

Margit Silberstein. 2024

En hjälteberättelse från andra världskrigets Polen. Janusz Korczak var ett ljus i det svartaste mörker när miljontals människor utplånades från jordens yta. Han var en polsk judisk läkare, författare, pedagog, vars tankar ligger till grund för FN:s barnkonvention. Han lämnade karriären för att leva tillsammans med föräldralösa judiska barn i hemstaden Warszawa.

3. 1920-talet: en spegel för vår tid

Klas-Göran Karlsson och Kim Salomon 2024

1920-talet passeras alltför ofta som en transportsträcka mellan första världskrigets efterspel och andra världskrigets förspel. Så är det inte i den här boken. Det stora krigets skugga vilar visserligen tungt över årtiondet, men dess omvälvningar leder in i en ny epok som ritar om kartan, politiskt och kulturellt. Det är en tid av stängda gränser, postpandemisk återhämtning, oroligheter i Palestina, liberal tillbakagång men framgång för nya totalitära ideologier, organiserad brottslighet, generationsuppgörelser, transsexualitet, nya kvinnoideal, konsumtionens insteg i vardagslivet, nyfikenhet kring svart kultur, nya medier och fordon som fruktas slå ut de gamla … Årtiondet är en tankeväckande reflektionsyta för den tid vi själva lever i. 1920-talet – en spegel för vår tid har därför tre historiska perspektiv: krigets verkningar, det dynamiska årtiondet i sig, och dess spegelbild hundra år senare.

4. Jag önskar dig lycka

Nuri Selim, Maria Bogeblad m fl. 2024

I Jag önskar dig lycka berättar tretton romer ur olika generationer sin historia. Texterna är skrivna utifrån egna erfarenheter och upplevelser, bortom bilden som samhället skapat av romer. De handlar om förebilder som följer en genom livet, skimret i vardagen, drömmar om framtiden och kärlekens kraft. Om saknad, utanförskap, orättvisor, mod och om att förlora någon som står en nära.

My Life in Propaganda. A Memoir about Language and Totalitarian Regimes

Magda Stroinska. 2023

Mitt liv i propaganda är Magda Stroiskas personliga berättelse om att växa upp med kommunistisk propaganda i Östeuropa. Boken tittar på postkommunistiska samhällen genom samhälleliga trauman och förklarar hur man förstår det plötsliga fall i den populistiska fällan. Detta visar att demokrati aldrig kan tas för givet.