Forum för levande historia

Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever

Mer om oss

Kalendarium

måndag 30 januari

Skola + museum = SANT!

Stockholm