Om oss

Vårt uppdrag

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.

Myndigheten har särskilt till uppgift att

  • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
  • stärka människors vilja att arbeta för alla människors lika värde

​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år. Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsen ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Vår vision

Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Information om myndigheten i tillgänglig.pdf


Information om myndigheten på teckenspråk


Reglera textning på/av genom att trycka på CC-symbolen i högra hörnet.
Se också filmen: För lärare och elever - om våra material, fortbildningar och utställningar.

 


Följ Forum för levande historia på sociala medier

Läs också: