Lyssna

Utställningar

Här kan du läsa om alla våra utställningar, se var i landet de visas just nu och turnéplaner. Här bokar du också workshoppar till utställningarna som visas i våra lokaler i Stockholm.

Propaganda – Risk för påverkan

Forum för levande historia i Stockholm

En utställning om hur "det goda samhället" lyftes fram i propagandan i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. Utställningen handlar också om dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan.

Workshop: Alla människor! – om rättigheter och lika värde

Forum för levande historia i Stockholm och Örebro läns museum

En workshop för elever i årskurs 4-6 om mänskliga rättigheter och om vad alla människors lika värde innebär.

Workshop: Allas lika värde - en självklarhet?

Forum för levande historia i Stockholm

En workshop om mänskliga rättigheter och tolerans för elever som går språkintroduktion (SPRINT).

Gulag: det farfar inte berättade

Forum för levande historia i Stockholm

Utställningen är en historisk berättelse och ett personligt porträtt som ger en bild livet i Gulag.

Stämplad

Flera platser i landet

Utställningen handlar om sortering och kategorisering och vill få besökaren att reflektera över hur vi skapar ett ”vi” och ”dom” och vad det kan leda till.

Anne Frank – "Om jag bara får vara mig själv"

Fredens hus i Uppsala

Med utgångspunkt i Anne Franks liv utforskar utställningen identitet, fördomar och synen på den andre.

Vi är romer – möt människorna bakom myten

Västerbottens museum

Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp.

Utskrivbara utställningar

Utställningar att ladda ner i pdf-format

Här kan du bland annat ladda ner och skriva ut utställningen Anne Frank – "Om jag bara får vara mig själv", Romerna under Förintelsen och T4 – om människosyn i Nazityskland.

Aktion T4 - Om människosyn i Nazityskland

Utställningen belyser människosynen i Nazityskland under åren 1933-1945, med fokus på T4-aktionen som riktades mot människor med funktionsnedsättning.