7. När antidemokratiska uttryck går för långt

""

Utöver den viktiga dialogen med eleverna i den aktuella situationen är det också viktigt att ni på skolan har rutiner och riktlinjer för att hantera dessa uttryck.

Sedan januari 2017 gäller inte längre kravet på en likabehandlingsplan. Det har ersatts av ett allmänt krav på skolorna att dokumentera alla aktiva åtgärder som man vidtar mot diskriminering. Här ingår samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Det förebyggande arbetet ska nu ske i fyra löpande steg, och för dessa ska skolan ha tydliga riktlinjer. Ta gärna hjälp av Diskrimineringsombudsmannens checklista för de aktiva åtgärderna. Skolverket har dessutom skapat ett självskattningsverktyg som ni kan använda kollegialt på skolan.


Viktiga resurser

→ DO: Fyra steg i arbetet mot diskriminering

→ DO: Checklista för aktiva åtgärder

→ Skollagen

→ Skolverket: Arbete mot kränkande behandling och mobbning

→ Skolverkets självskattningsverktyg för rasism och intolerans
 


Det här avsnittet är en bearbetad version av av Niclas Bloms text När antidemokratiska uttryck går för långt. Texten finns att läsa i sin helhet i lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet.