4. Fake news och "alternativa fakta"

""

Hur formas vår världsbild av de källor där vi hämtar kunskap? Kommer samhället att bestå av en alltmer polariserad befolkning? Kan vi se en kris för demokratin i framtiden – eller är denna framtid redan här? Hur hanterar vi det i klassrummet? Detta avsnitt vill ge dig som lärare stöd att reflektera över frågorna och belysa dem i din undervisning.

Under de senaste åren har sociala medier och snabbt informationsflöde fått allt större betydelse och nya fenomen har därmed börjat uppmärksammas. I den allmänna debatten talas ofta om falska nyheter, ”alternativa fakta”, faktaresistens, filterbubblor och ekokammare. Dessa fenomen har lett till nya diskussioner och utmaningar såväl i klassrummet som i samhället. Vi behöver mer kunskap om hur sociala medier påverkar oss, om mekanismerna som styr den information som når oss där och om hur detta i sin tur förändrat de samtal som förs i skola och offentlighet.


Det här avsnittet är en bearbetad version av Kent Gustafssons text Fake news och "alternativa fakta". Texten finns att läsa i sin helhet i lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet.