3. Vad skulle du ha gjort i samma situation?


Vittnesmålet i filmklippet beskriver en intolerant händelse i en persons liv. Be eleverna att ta ställning till hur de själva hade agerat i den situation som det berättas om i vittnesmålet. 

Efter att ha tittat på vittnesmålen görs en så kallad 4-hörnsövning tillsammans med eleverna. De går ut på att eleverna får fyra olika alternativ representerade av klassrummets fyra hörn. Ett alternativ ska alltid vara ”Eget alternativ.” 

Syftet är att få eleverna att reflektera över risk, ansvar och handlingsutrymme. Viktigt att tänka på är att inte fördöma elevernas val utan mer diskutera kring varför människor kan tycka olika.

 

Titta på vittnesmålet:

I klippet ovan berättar Alexander om när han på sin arbetsplats i Sverige, efter kriget, blir kränkt av en kollega på grund av sin judiska identitet.
Alexander föddes 1930, i en judisk familj i Ungern. Han överlevde Auschwitz samt ett arbetsläger utanför Magdeburg. Han kom till Sverige 1947. Läs mer om Alexander här.


Övning A 

Vad hade du gjort om du var där då? (4-hörnsövning)

Titta på vittnesmålet och tänk dig in i den situation som beskrivs. Vad hade du gjort eller sagt om du hade varit där?

Hörn 1: Skällt på mannen som kränkte Alexander.
Hörn 2: Försökt att avstyra slagsmålet men inte tagit ställning för någon part.
Hörn 3: Jag hade inte gjort någonting.
Hörn 4: Eget alternativ.


Övning B 

Vad hade du gjort om du var i en sådan situation idag? (4-hörnsövning)

Välj ut ett aktuellt fall kring en intolerant händelse och läs upp det för klassen. Gör samma slags 4-hörnsövning som ovan men med alternativ som passar det aktuella fallet.

Om du hade varit i samma situation vad hade du då gjort eller sagt?

Hörn 1: Alternativ …
Hörn 2: Alternativ …
Hörn 3: Jag skulle inte ha gjort någonting
Hörn 4: Eget alternativ


Övning C 

Finns det några likheter mellan den historiska situationen och den idag? (4-hörnsövning)

Gör både övning A och B och diskutera likheter och skillnader när det gäller handlingsutrymme och normer då och nu.