1. Åskådarens betydelse


I en situation där det finns förövare och offer så finns det många gånger även andra som tysta tittar på och inte ingriper, det vi kallar åskådare.Vad är det som gör att vi inte ingriper i en situation där en eller flera människor blir utsatta för något?

Den första övningen går ut på att eleverna får reflektera över varför människor blir passiva åskådare i stället för att ingripa. Det finns givetvis många olika orsaker till detta och användbara begrepp i övningen kan vara risk, ansvar och handlingsutrymme. Eleverna får också möjlighet att fundera över åskådarrollens betydelse för situationens händelseutveckling. 

Den andra övningen ger utrymme för en estetisk och/eller litterär reflektion kring åskådarrollen i ett historiskt perspektiv.

Syftet är att se likheter mellan situationer som ägt rum tidigare i historien och de som inträffar idag. Människors handlingsutrymme beror på den historiska och nutida kontexten men det är liknande mekanismer som skapar ett åskådarbeteende hos kollektivet då som nu.

Du hittar diskussions- och gestalningsövningar längre ned på sidan efter vittnesmålen.


Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan beskriver Ilona hur deras grannar bara tittar på när de deporteras till Auschwitz.
Ilona Goldberger föddes 1925 i en judisk familj i Ungern. Tillsammans med sin mamma hamnade hon i flera olika koncentrationsläger men hon lyckades överleva. Ilona kom till Sverige 1945. Läs mer om Ilona här.

I klippet ovan berättar Margareta om hur grannarna hånade dem när de marscherade mot tågstationen för att deporteras till Auschwitz.
Margareta Kellner föddes 1914 i en judisk familj i Ungern. Hon deporterades till Auschwitz och lyckades överleva. 1945 kom Margareta till Sverige med hjälp av Röda Korset. Läs mer om Margareta här.

I klippet ovan berättar Alexander hur folket i hans stad bara stod och tittade på, utan medlidande när han och hans familj tvingades gå från Gettot till tågen som skulle transportera dem till Auschwitz.
Alexander föddes 1930, i en judisk familj i Ungern. Han överlevde Auschwitz samt ett arbetsläger utanför Magdeburg. Han kom till Sverige 1947. Läs mer om Alexander här.


Övning A

Att ingripa eller inte? (Gruppdiskussion)  

Dela in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera åskådarens roll i de olika vittnesmålen.

 • Vilken roll/funktion fyllde åskådarna?
 • Varför tror du att åskådaren inte ingrep?

Övning. B

Vad skulle du ha gjort? (Gruppdiskussion)

Be eleverna föreställa sig följande situation:

Det är lördag kväll och du har varit hemma hos en kompis. På vägen hem måste du passera ett torg och när du närmar dig ser du att det har samlats en hel del människor där. Du kan urskilja en person som ligger hopkrupen mitt i folksamlingen som försöker att skydda sitt ansikte mot sparkar och slag från en annan person. Det ser ut att komma blod från offrets ansikte och förövarens slag blir alltmer aggressiva. De övriga runt omkring gör inget utan tittar bara på.

I grupp kan eleverna sedan diskutera vad de själva skulle ha gjort i den situationen. Vad skulle vara avgörande för om de väljer att ingripa eller inte. Presentera de olika alternativ och be eleverna diskutera, rangordna och motivera vilken anledning som skulle vara av störst betydelse. 

 • Varför ingriper du?
 1. För att offret går i min klass.
 2. För att förövaren går i min skola.
 3. För att offret är mycket mindre än förövaren.
 4. För att jag är starkare än förövaren.
 5. För att det är många som tittar på.
 6. På grund av en annan anledning.
 • Varför ingriper du inte?
 1. För att det är flera förövare.
 2. För att jag inte vet vad bråket handlar om.
 3. För att förövaren går i min skola.
 4. För att jag själv blir ett offer.
 5. För att det är många som tittar på.
 6. På grund av en annan anledning.

Övning C

Åskådarens roll i ett historiskt perspektiv. (Estetisk gestaltning)

Be eleverna fördjupa sig i den historiska situation som vittnesmålen tar upp. Låt sedan eleverna fundera på en nutida situation som de varit med om. Därefter kan eleverna antingen skriva en novell eller göra en egen film med titeln ”Åskådarens roll då och nu.” som redovisas inför klassen.

Fokus ska ligga på åskådaren/åskådarna och vilken roll den/de har i situationen.

Be eleverna analysera åskådarens roll utifrån begreppen risk och ansvar samt fundera kring följande frågor när de arbetar med övningen:

 • Varför är åskådaren viktig?
 • Vilken funktion har åskådaren?
 • Vilket handlingsutrymme finns?
 • Varför lämnar en person inte sin åskådarroll?