2. Ansvarig eller bara delaktig?


I alla samhällen finns det människor som är ansvariga för de beslut som fattas och andra som utför besluten. Vittnesmålen beskriver situationer där ansvarsfrågan är komplicerad.

Syftet med den första övningen är att få eleverna att reflektera kring hur stort ansvar individerna i ett samhälle har kontra staten när det gäller att värna om demokratiska värden.

Syftet med den andra övningen är att eleverna ska vända och vrida på argumenten emot demokrati och själva känna av hur det skulle vara att inte få vara med och bestämma.

Finns det tid så kan ni i klassen titta på ett utdrag ur filmen Hanna Arendt som tar upp detta tema utifrån rättegången mot Adolf Eichmann.

 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Alexander om hur en av lägervakterna i Auschwitz misshandlade honom bara för att bevisa sin makt.
Alexander föddes 1930, i en judisk familj i Ungern. Han överlevde Auschwitz samt ett arbetsläger utanför Magdeburg. Han kom till Sverige 1947. Läs mer om Alexander här.

I klippet ovan berättar Julia om att makthavarna bär ansvaret för Förintelsen och likväl för demokratin idag.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. Läs mer om Julia här

I klippet ovan berättar Francesco om paragraf 58 som regimen använde för att döma, vem som helst, för antikommunistisk verksamhet.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och frigavs först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. Läs mer om Francesco här.


Övning A 

Vem har ansvaret för demokratin? (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be eleverna diskutera de generella skillnaderna mellan att leva i en diktatur eller i en demokrati. Hur ser t.ex. ansvar, lydnad, delaktighet och passivitet ut i demokratier respektive diktaturer?

Andra intressanta frågor att diskutera är bland annat:

 • Om en person utför något i en odemokratisk stat, kan personen då lättare hävda att den bara gör sin plikt, utför order?
 • Om riskerna med att inte följa order, och därmed inte utföra andras beslut, är så stora att en person riskerar sitt liv är personen då ändå ansvarig för det den gör?
 • Hur ansvarig är en person för det som sker i en odemokratisk stat om den ”bara är delaktig” genom att den gör sin plikt?
 • Kan en person bidra till demokrati genom att vägra vara delaktig i odemokratiska handlingar?

Be även eleverna att i grupperna diskutera nedanstående exempel. Sedan kan de diskutera i helklass vad gruppen kom fram till.

 • Vem var ansvarig för koncentrationslägerverksamheten? Motivera.
 1. Staten.
 2. De företag som använde fångarna som arbetskraft.
 3. De som registrerade vilka som skulle skickas dit.
 4. Den enskilda polisen/soldaten som förde fångarna dit.
 5. Lägervakterna.
 6. Medborgarna.
 7. Eget alternativ.

Övning B 

Ska alla få vara med och bestämma? (4-hörnsövning)

Den demokratiska processen kan av vissa uppfattas som långsam och ineffektiv. Därför anser vissa människor att det är bättre för samhället att begränsa människors möjlighet att vara delaktiga. 

Gör en 4-hörnsövning med eleverna genom att klassrummets fyra hörn får representera nedanstående alternativ. Läs upp de olika exemplen som återfinns under rubriken ”Vem ska fatta beslut om...?” och be eleverna att ta ställning i frågan genom att ställa sig i det hörn de tycker stämmer bäst överens med deras åsikt.

Diskutera efter varje exempel vilka konsekvenser det kan bli av de olika svaren?

4-hörnsövning med nedanstående alternativ:

Hörn 1: Statsministern själv.
Hörn 2: Du själv.
Hörn 3: Riksdagen.
Hörn 4: Eget alternativ.

Vem ska fatta beslut om:

 • Vad undervisningen i skolan ska handla om?
 • När en person ska få dö?
 • Vilka forskningsområden som är tillåtna?
 • Var en person ska få bo?
 • Vilken religion som får utövas i landet?
 • Regler för abort?
 • En persons val av partner?
 • En persons rätt till vård?
 • Vad en person ska utbilda sig till?
 • Rätten att få skaffa barn?